Công tác phát triển đoàn viên – nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn

Công tác phát triển đoàn viên – nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Hơn 2.300 sản phẩm '0 đồng' dành cho công nhân lao động ở Thanh Hóa

Hơn 2.300 sản phẩm '0 đồng' dành cho công nhân lao động ở Thanh Hóa

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn cùng các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Bỉm Sơn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn cùng các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Bỉm Sơn

Bế mạc hội thi chủ tịch công đoàn cơ sở giỏi năm 2019

Bế mạc hội thi chủ tịch công đoàn cơ sở giỏi năm 2019

Liên đoàn Lao động tỉnh báo công dâng Bác

Liên đoàn Lao động tỉnh báo công dâng Bác

Khai mạc Hội thao các công đoàn cơ sở - Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam khu vực V – năm 2019

Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam: Thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động

Công đoàn không ngừng đổi mới vì lợi ích của đoàn viên và người lao động

Sôi nổi hội diễn văn nghệ quần chúng Công ty TNHH MTV sông Chu

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Liên hoan văn nghệ công nhân, viên chức, lao động năm 2019

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII: Các đại biểu thảo luận tại tổ

Hội diễn văn nghệ quần chúng công nhân, viên chức, lao động chào mừng 90 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam