Ngành y tế khẳng định bản lĩnh, năng lực và tinh thần phục vụ nhân dân

Ngành y tế khẳng định bản lĩnh, năng lực và tinh thần phục vụ nhân dân

Ngày 23-2, nhân dịp 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2021), đoàn công tác do đồng chí...
Thường trực Liên hiệp Hội Việt Nam họp giao ban thường kỳ

Thường trực Liên hiệp Hội Việt Nam họp giao ban thường kỳ

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt các cán bộ hưu trí của cơ quan nhân dịp Tết Tân Sửu 2021

Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt các cán bộ hưu trí của cơ quan nhân dịp Tết Tân Sửu 2021

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng

Khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử

Khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử

Khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử

Khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Khai mạc Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Khai mạc Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chân dung lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chân dung lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chân dung lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chân dung lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhà khoa học là tài sản quý của quốc gia

Nhà khoa học là tài sản quý của quốc gia

Tiến sỹ người Hà Tĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam

Tiến sỹ người Hà Tĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam

Tiến sĩ Phan Xuân Dũng trở thành Tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Tiến sĩ Phan Xuân Dũng trở thành Tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có tân Chủ tịch Phan Xuân Dũng

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có tân Chủ tịch Phan Xuân Dũng

Ông Phan Xuân Dũng trở thành tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ông Phan Xuân Dũng trở thành tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ông Phan Xuân Dũng làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Ông Phan Xuân Dũng làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Tiến sĩ Phan Xuân Dũng trở thành tân Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Tiến sĩ Phan Xuân Dũng trở thành tân Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Ông Phan Xuân Dũng làm Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Ông Phan Xuân Dũng làm Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Ông Phan Xuân Dũng giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam

Ông Phan Xuân Dũng giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam

Ông Phan Xuân Dũng làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ông Phan Xuân Dũng làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ông Phan Xuân Dũng làm Chủ tịch LHHVN khóa VIII

Ông Phan Xuân Dũng làm Chủ tịch LHHVN khóa VIII

Tiến sĩ Phan Xuân Dũng trở thành Tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tiến sĩ Phan Xuân Dũng trở thành Tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Sáng mãi niềm tin theo Đảng'

Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Sáng mãi niềm tin theo Đảng'

Hào hùng chương trình nghệ thuật 'Sáng mãi niềm tin theo Đảng'

Hào hùng chương trình nghệ thuật 'Sáng mãi niềm tin theo Đảng'

Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Sáng mãi niềm tin theo Đảng'

Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Sáng mãi niềm tin theo Đảng'

Đặc sắc chương trình nghệ thuật 'Sáng mãi niềm tin theo Đảng'

Đặc sắc chương trình nghệ thuật 'Sáng mãi niềm tin theo Đảng'

Chương trình nghệ thuật 'Sáng mãi niềm tin theo Đảng'

Chương trình nghệ thuật 'Sáng mãi niềm tin theo Đảng'

Sáng mãi niềm tin theo Đảng

Sáng mãi niềm tin theo Đảng

Chương trình nghệ thuật 'Sáng mãi niềm tin theo Đảng' sâu sắc, tự hào Tổ quốc

Chương trình nghệ thuật 'Sáng mãi niềm tin theo Đảng' sâu sắc, tự hào Tổ quốc

Sáng mãi niềm tin theo Đảng

Sáng mãi niềm tin theo Đảng

Tự hào chương trình 'Sáng mãi niềm tin theo Đảng'

Tự hào chương trình 'Sáng mãi niềm tin theo Đảng'

Việt Nam thuộc nhóm 4 quốc gia điều trị HIV/AIDS tốt nhất

Việt Nam thuộc nhóm 4 quốc gia điều trị HIV/AIDS tốt nhất

Bình Định: Hội thảo 'Sáng tạo KH&CN thúc đẩy phát triển KT-XH Việt Nam'

Bình Định: Hội thảo 'Sáng tạo KH&CN thúc đẩy phát triển KT-XH Việt Nam'

Cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng

Cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc mừng nhà giáo ưu tú

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc mừng nhà giáo ưu tú

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng các nhà giáo ưu tú

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng các nhà giáo ưu tú

Phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả năng lượng là một xu thế tất yếu

Phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả năng lượng là một xu thế tất yếu

Ban Tuyên giáo Trung ương và Dự án EVEF ký kết dự án về nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp

Ban Tuyên giáo Trung ương và Dự án EVEF ký kết dự án về nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp

Thi đua yêu nước phải gắn với đặc thù, nhiệm vụ ngành Tuyên giáo

Thi đua yêu nước phải gắn với đặc thù, nhiệm vụ ngành Tuyên giáo

Nâng cao năng lực thông tin, định hướng tuyên truyền về phát triển năng lượng tái tạo

Nâng cao năng lực thông tin, định hướng tuyên truyền về phát triển năng lượng tái tạo

Hợp tác thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo

Hợp tác thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo

Tăng cường hợp tác thông tin, tuyên truyền về phát triển năng lượng tái tạo

Tăng cường hợp tác thông tin, tuyên truyền về phát triển năng lượng tái tạo

750 cán bộ tuyên giáo các cấp sẽ được tập huấn về năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng ở Việt Nam

750 cán bộ tuyên giáo các cấp sẽ được tập huấn về năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng ở Việt Nam