HÌNH ẢNH VĂN PHÒNG QUỐC HỘI GẶP MẶT KẾT THÚC KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIV

HÌNH ẢNH VĂN PHÒNG QUỐC HỘI GẶP MẶT KẾT THÚC KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIV

Nhân dịp kết thúc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và bàn giao nhiệm vụ Tổng Thư kỳ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn...
VĂN PHÒNG QUỐC HỘI GẶP MẶT KẾT THÚC KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIV

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI GẶP MẶT KẾT THÚC KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIV

Đồng chí Lê Minh Khái tiếp xúc cử tri tại Bạc Liêu

Đồng chí Lê Minh Khái tiếp xúc cử tri tại Bạc Liêu

100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu đồng chí Đinh Tiến Dũng ứng cử ĐBQH

100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu đồng chí Đinh Tiến Dũng ứng cử ĐBQH

Quốc hội hoàn thành việc kiện toàn nhân sự sau Đại hội XIII

Quốc hội hoàn thành việc kiện toàn nhân sự sau Đại hội XIII

Chính phủ sau kiện toàn: Độ tuổi trung bình gần 58, nhiều giáo sư, tiến sĩ

Chính phủ sau kiện toàn: Độ tuổi trung bình gần 58, nhiều giáo sư, tiến sĩ

Hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng

Hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng

Tân Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường lần đầu tiên chủ trì họp báo

Tân Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường lần đầu tiên chủ trì họp báo

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc: Sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc: Sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính

Chân dung tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh

Chân dung tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh

Tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng, 12 bộ trưởng mới

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng, 12 bộ trưởng mới

Tiểu sử 2 Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và Lê Minh Khái

Tiểu sử 2 Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và Lê Minh Khái

Tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Tập trung phát triển nguồn lực tài chính quốc gia bền vững

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Tập trung phát triển nguồn lực tài chính quốc gia bền vững

Chính phủ có 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới

Chính phủ có 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới

Bộ máy Quốc hội Việt Nam sau khi kiện toàn 2016-2021

Bộ máy Quốc hội Việt Nam sau khi kiện toàn 2016-2021

Ông Hồ Đức Phớc giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ông Hồ Đức Phớc giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc: Tập trung phát triển bền vững nguồn lực tài chính quốc gia

Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc: Tập trung phát triển bền vững nguồn lực tài chính quốc gia

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành mới

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành mới

Quốc hội chính thức phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng, 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành

Quốc hội chính thức phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng, 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng mới

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng mới

Ông Hồ Đức Phớc được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ông Hồ Đức Phớc được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chính thức bổ nhiệm 2 tân Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Chính thức bổ nhiệm 2 tân Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

12 bộ trưởng, trưởng ngành được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm

12 bộ trưởng, trưởng ngành được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm

Ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành được bổ nhiệm chức Phó Thủ tướng

Ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành được bổ nhiệm chức Phó Thủ tướng

Phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới

Phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới

2 Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm

2 Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm

Ông Hồ Đức Phớc trở thành tân Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ông Hồ Đức Phớc trở thành tân Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chính phủ có thêm 2 Phó thủ tướng

Chính phủ có thêm 2 Phó thủ tướng

Ông Lê Minh Khái, Lê Văn Thành làm tân Phó Thủ tướng

Ông Lê Minh Khái, Lê Văn Thành làm tân Phó Thủ tướng

Ông Hồ Đức Phớc làm bộ trưởng Bộ Tài chính

Ông Hồ Đức Phớc làm bộ trưởng Bộ Tài chính

Infographics: Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Infographics: Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Ông Lê Minh Khái làm Phó thủ tướng Chính phủ

Ông Lê Minh Khái làm Phó thủ tướng Chính phủ

Ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành được bầu giữ chức Phó Thủ tướng

Ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành được bầu giữ chức Phó Thủ tướng

Ông Hồ Đức Phớc được phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ông Hồ Đức Phớc được phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính

Phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành và 12 Bộ trưởng

Phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành và 12 Bộ trưởng

Ông Lê Minh Khái: Vị Phó Thủ tướng đến từ vùng đất Bạc Liêu

Ông Lê Minh Khái: Vị Phó Thủ tướng đến từ vùng đất Bạc Liêu

Ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành làm phó thủ tướng

Ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành làm phó thủ tướng

Bộ máy Quốc hội Việt Nam sau khi kiện toàn 2016-2021

Bộ máy Quốc hội Việt Nam sau khi kiện toàn 2016-2021

Quốc hội hoàn tất công tác nhân sự, họp phiên bế mạc

Quốc hội hoàn tất công tác nhân sự, họp phiên bế mạc

Đề nghị bổ nhiệm ông Lê Văn Thành, Lê Minh Khái làm Phó Thủ tướng

Đề nghị bổ nhiệm ông Lê Văn Thành, Lê Minh Khái làm Phó Thủ tướng

Chân dung tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh

Chân dung tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh