Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Dương lắp camera để giám sát hoạt động

Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Dương lắp camera để giám sát hoạt động

Sau vụ nhân viên TT Bảo trợ xã hội Bình Dương xâm hại cô gái 18 tuổi suốt 2 năm, trong tháng 12 này Trung...
CA Bình Dương thông tin tình tiết mới vụ cô gái 'tố' bị hiếp dâm 2 năm

CA Bình Dương thông tin tình tiết mới vụ cô gái 'tố' bị hiếp dâm 2 năm

Thông tin bất ngờ vụ thiếu nữ tố bảo vệ Trung tâm bảo trợ xã hội hiếp dâm

Thông tin bất ngờ vụ thiếu nữ tố bảo vệ Trung tâm bảo trợ xã hội hiếp dâm

Thiếu nữ tố nhân viên Trung tâm BTXH Bình Dương hiếp dâm có biểu hiện tâm thần?

Thiếu nữ tố nhân viên Trung tâm BTXH Bình Dương hiếp dâm có biểu hiện tâm thần?

Công an Bình Dương làm rõ vụ cô gái tố bảo vệ xâm hại

Công an Bình Dương làm rõ vụ cô gái tố bảo vệ xâm hại

Thiếu nữ tố nhân viên Trung tâm BTXH Bình Dương hiếp dâm có biểu hiện 'tâm thần'!?

Thiếu nữ tố nhân viên Trung tâm BTXH Bình Dương hiếp dâm có biểu hiện 'tâm thần'!?

Nữ sinh tố bảo vệ trung tâm bảo trợ xã hội hiếp dâm có biểu hiện bệnh tâm thần?

Nữ sinh tố bảo vệ trung tâm bảo trợ xã hội hiếp dâm có biểu hiện bệnh tâm thần?

Công an điều tra vụ cô gái tố nhân viên trung tâm bảo trợ xã hội hãm hại

Công an điều tra vụ cô gái tố nhân viên trung tâm bảo trợ xã hội hãm hại

Cô gái tố bảo vệ Trung tâm bảo trợ xã hội xâm hại được giám định

Cô gái tố bảo vệ Trung tâm bảo trợ xã hội xâm hại được giám định

Đưa nữ sinh tố bị bảo vệ hãm hiếp ở trung tâm đi giám định

Đưa nữ sinh tố bị bảo vệ hãm hiếp ở trung tâm đi giám định

Nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương bị thiếu nữ tố hiếp dâm suốt 2 năm

Nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương bị thiếu nữ tố hiếp dâm suốt 2 năm

Nhiều tình tiết mới vụ cô gái tố bị nhân viên trung tâm bảo trợ xã hội hiếp dâm

Nhiều tình tiết mới vụ cô gái tố bị nhân viên trung tâm bảo trợ xã hội hiếp dâm

Điều chuyển công tác bảo vệ bị tố cáo xâm hại bé gái suốt 2 năm

Điều chuyển công tác bảo vệ bị tố cáo xâm hại bé gái suốt 2 năm

Điều bảo vệ trung tâm bảo trợ xã hội bị tố hiếp dâm lên phòng hành chính

Điều bảo vệ trung tâm bảo trợ xã hội bị tố hiếp dâm lên phòng hành chính

Dừng việc bảo vệ trung tâm bảo trợ xã hội bị tố hiếp dâm nữ sinh

Dừng việc bảo vệ trung tâm bảo trợ xã hội bị tố hiếp dâm nữ sinh

Bảo vệ Trung tâm bảo trợ xã hội bị tố hiếp dâm bị điều chuyển

Bảo vệ Trung tâm bảo trợ xã hội bị tố hiếp dâm bị điều chuyển

Ngưng việc nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội bị tố hiếp dâm

Ngưng việc nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội bị tố hiếp dâm

Nhân viên Trung tâm bảo trợ xã hội nói gì vụ thiếu nữ tố bị hiếp dâm?

Nhân viên Trung tâm bảo trợ xã hội nói gì vụ thiếu nữ tố bị hiếp dâm?

Tố nhân viên bảo trợ xã hội xâm hại: Phủ nhận

Tố nhân viên bảo trợ xã hội xâm hại: Phủ nhận

Người bị tố hiếp dâm nữ sinh ở trung tâm bảo trợ xã hội lên tiếng

Người bị tố hiếp dâm nữ sinh ở trung tâm bảo trợ xã hội lên tiếng

Nhân viên bảo trợ xã hội Bình Dương lên tiếng khi bị tố hiếp dâm

Nhân viên bảo trợ xã hội Bình Dương lên tiếng khi bị tố hiếp dâm

Bị tố hiếp dâm, bảo vệ Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Dương nói gì?

Bị tố hiếp dâm, bảo vệ Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Dương nói gì?

Bình Dương lên tiếng vụ thiếu nữ tố nhân viên Trung tâm bảo trợ xã hội hiếp dâm

Bình Dương lên tiếng vụ thiếu nữ tố nhân viên Trung tâm bảo trợ xã hội hiếp dâm