Hiến kế đưa Cái Mép-Thị Vải thành cảng quốc tế trung chuyển lớn nhất

Cảng quốc tế Cái Mép-Thị Vải là cụm cảng biển nước sâu thuộc thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đóng vai trò cửa ngõ kết nối giao thương đường thủy quan trọng.

Xây dựng cảng Cái Mép -Thị Vải thành cảng trung chuyển lớn nhất cả nước

Bà Rịa-Vũng Tàu cần thúc đẩy các thủ tục đầu tư, khai thác trung tâm logistics Cái Mép Hạ một cách hiệu quả, đảm bảo cho Cái Mép-Thị Vải trở thành một trung tâm kết nối.

Phát triển, hiện đại hóa Cảng cửa ngõ quốc tế Cái Mép-Thị Vải

Ngày 15/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với Đề án 'Tiếp tục phát triển, hiện đại hóa Cảng cửa ngõ quốc tế Cái Mép-Thị Vải thành cảng quốc tế trung chuyển lớn nhất cả nước và có tầm cỡ khu vực châu Á và thế giới'.

Việt Nam tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế về xây dựng trung tâm tài chính quốc tế

Trong các ngày 29 - 30/3/2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tìm hiểu, nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do.

Việt Nam tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế về phát triển đường sắt tốc độ cao

Trong các ngày từ 28 đến 30/3/2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến làm việc tại Bắc Kinh và Thượng Hải, Trung Quốc.

Cảng Cái Mép - Thị Vải sẽ trở thành cảng tầm cỡ châu Á và thế giới

Đó là sự kỳ vọng của ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại cuộc họp với Tổ xây dựng đề án của tỉnh, nhằm góp ý để tiếp tục phát triển, hiện đại hóa cảng cửa ngõ quốc tế Cái Mép - Thị Vải thành cảng quốc tế trung chuyển lớn nhất của cả nước, có tầm cỡ khu vực châu Á và thế giới đến năm 2030.