Cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp sẽ do UBND tỉnh quyết định

Cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp sẽ do UBND tỉnh quyết định

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BTP hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và...
Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang triển khai nhiệm vụ năm 2021

Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang triển khai nhiệm vụ năm 2021

Nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý

Nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý góp phần giúp người dân lựa chọn cách ứng xử phù hợp với pháp luật

Trợ giúp pháp lý góp phần giúp người dân lựa chọn cách ứng xử phù hợp với pháp luật

Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác Tư pháp tại Tiền Giang

Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác Tư pháp tại Tiền Giang

Nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Ổn định đời sống, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc Khơ Mú

Ổn định đời sống, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc Khơ Mú

Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Hoàn thiện hệ thống chính sách để phòng ngừa, phát hiện và giải quyết các vụ xâm hại trẻ em

Hoàn thiện hệ thống chính sách để phòng ngừa, phát hiện và giải quyết các vụ xâm hại trẻ em

Nâng cao kiến thức cho đồng bào dân tộc Khơ Mú, huyện Mường Lát

Nâng cao kiến thức cho đồng bào dân tộc Khơ Mú, huyện Mường Lát

Trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân

Trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân

Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại tỉnh Đắk Nông

Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại tỉnh Đắk Nông

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

Bài 2: Còn nhiều vướng mắc trong chính sách hỗ trợ

Bài 2: Còn nhiều vướng mắc trong chính sách hỗ trợ

Bảo đảm 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý

Bảo đảm 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý

Đảm bảo bí mật đời tư, danh dự, nhân phẩm của người dưới 18 tuổi bị xâm hại

Đảm bảo bí mật đời tư, danh dự, nhân phẩm của người dưới 18 tuổi bị xâm hại

'Người yếu thế' trong xã hội làm thế nào để được trợ giúp pháp lý miễn phí?

'Người yếu thế' trong xã hội làm thế nào để được trợ giúp pháp lý miễn phí?

Quy định đối với nhóm người khó khăn về tài chính có nhu cầu được trợ giúp pháp lý

Quy định đối với nhóm người khó khăn về tài chính có nhu cầu được trợ giúp pháp lý

Tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý

Tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý

Sở Tư pháp Quảng Ngãi phát huy truyền thống 75 năm ngành Tư pháp trưởng thành và phát triển

Sở Tư pháp Quảng Ngãi phát huy truyền thống 75 năm ngành Tư pháp trưởng thành và phát triển

Số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý tăng mạnh

Số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý tăng mạnh

Sở Tư pháp Cà Mau: Nỗ lực nâng cao chất lượng các dịch vụ công

Sở Tư pháp Cà Mau: Nỗ lực nâng cao chất lượng các dịch vụ công

Kỳ cuối: Chất lượng các vụ việc trợ giúp pháp lý ngày càng tốt

Kỳ cuối: Chất lượng các vụ việc trợ giúp pháp lý ngày càng tốt

Số vụ việc được trợ giúp pháp lý tại Hà Nội tăng mạnh

Số vụ việc được trợ giúp pháp lý tại Hà Nội tăng mạnh

Quyền, nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý

Quyền, nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý

Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025

Sóc Trăng tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở tại các xã điểm

Sóc Trăng tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở tại các xã điểm

Yêu cầu trợ giúp pháp lý

Đối xử công bằng với nghi phạm trong các giai đoạn tố tụng

Đối xử công bằng với nghi phạm trong các giai đoạn tố tụng

Đảm bảo bí mật thông tin liên quan đến các vụ việc hòa giải

Đảm bảo bí mật thông tin liên quan đến các vụ việc hòa giải

Hiệu quả trong hoạt động tư vấn pháp luật cho người khuyết tật

Hiệu quả trong hoạt động tư vấn pháp luật cho người khuyết tật

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động trợ giúp pháp lý

Nam Định: 100% người được trợ giúp pháp lý có yêu cầu được trợ giúp kịp thời

Nam Định: 100% người được trợ giúp pháp lý có yêu cầu được trợ giúp kịp thời

Tìm kiếm nguồn lực tiếp tục nâng cao trình độ cho Trợ giúp viên pháp lý

Tìm kiếm nguồn lực tiếp tục nâng cao trình độ cho Trợ giúp viên pháp lý

Hiệu quả từ việc thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý

Hiệu quả từ việc thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý

Chính sách của Nhà nước về trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm

Tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng dân tộc, tôn giáo

Tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng dân tộc, tôn giáo

Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020 tại Cao Bằng

Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020 tại Cao Bằng

'Cầu nối' đưa pháp luật đến người dân

'Cầu nối' đưa pháp luật đến người dân

Đảm bảo 100% người tham gia tố tụng được trợ giúp pháp lý

Đảm bảo 100% người tham gia tố tụng được trợ giúp pháp lý

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khơ Mú

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khơ Mú

Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động

Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho đồng bào vùng biên

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho đồng bào vùng biên

Ngành tư pháp xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Ngành tư pháp xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020