Kiên Giang chủ động tiếp cận phục vụ người được trợ giúp pháp lý

Kiên Giang chủ động tiếp cận phục vụ người được trợ giúp pháp lý

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Đại hội Hội Luật gia TP Thanh Hóa lần thứ III

Đại hội Hội Luật gia TP Thanh Hóa lần thứ III

Thanh Hóa: Giám đốc Sở Tư pháp bị đề nghị kiểm điểm vì bổ nhiệm cán bộ sai quy định

Thanh Hóa: Giám đốc Sở Tư pháp bị đề nghị kiểm điểm vì bổ nhiệm cán bộ sai quy định

Lãnh đạo Sở Tư pháp Thanh Hóa bị đề nghị kiểm điểm vì 'nâng đỡ không trong sáng'

Lãnh đạo Sở Tư pháp Thanh Hóa bị đề nghị kiểm điểm vì 'nâng đỡ không trong sáng'

Nhiều nạn nhân bị mua bán đã được trợ giúp pháp lý miễn phí

Nhiều nạn nhân bị mua bán đã được trợ giúp pháp lý miễn phí

Quý III, TP Hồ Chí Minh thực hiện trợ giúp 725 vụ việc

Quý III, TP Hồ Chí Minh thực hiện trợ giúp 725 vụ việc

Đảm bảo quyền tiếp cận tư pháp của phụ nữ tại Việt Nam

Đảm bảo quyền tiếp cận tư pháp của phụ nữ tại Việt Nam

Quyền tiếp cận tư pháp cho phụ nữ ở Việt Nam còn hạn chế

Quyền tiếp cận tư pháp cho phụ nữ ở Việt Nam còn hạn chế

Quyền không bị tra tấn hoặc đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo

Quyền không bị tra tấn hoặc đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo