Tăng cường phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Tăng cường phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Ngày 27-11, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng tỉnh Thanh Hóa...
Trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân

Trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân

Đề xuất cho phép trợ giúp viên pháp lý có thể được chuyển ngang thành luật sư

Đề xuất cho phép trợ giúp viên pháp lý có thể được chuyển ngang thành luật sư

Cần cơ chế phù hợp để huy động các tổ chức, cá nhân tham gia trợ giúp pháp lý

Cần cơ chế phù hợp để huy động các tổ chức, cá nhân tham gia trợ giúp pháp lý

Tham vấn Dự thảo Báo cáo đánh giá Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý

Tham vấn Dự thảo Báo cáo đánh giá Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý

Tuyên truyền sâu rộng về trợ giúp pháp lý đến đối tượng thụ hưởng ở những nơi khó khăn

Tuyên truyền sâu rộng về trợ giúp pháp lý đến đối tượng thụ hưởng ở những nơi khó khăn

Cần tuyên truyền sâu rộng về trợ giúp pháp lý đến đối tượng thụ hưởng ở những nơi khó khăn

Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại tỉnh Đắk Nông

Thanh Hóa: Kiện toàn nhân sự trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

Kiện toàn, sắp xếp cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Tư pháp tiếp tục được quan tâm

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

Tập huấn công tác trợ giúp pháp lý

Nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý

Tăng cường trợ giúp pháp lý cho thanh thiếu niên, nhi đồng thuộc nhóm đối tượng yếu thế

Bộ Tư pháp kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Thái Nguyên

Đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em

Thanh Hóa: Phê duyệt 46 vị trí việc làm tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Tăng cường trợ giúp pháp lý cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật

Kiện toàn mạng lưới trợ giúp pháp lý Nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa

Quy định đối với nhóm người khó khăn về tài chính có nhu cầu được trợ giúp pháp lý

Địa chỉ tin cậy của những đối tượng cần trợ giúp pháp lý

Phát huy vai trò nông dân trong công tác tuyên truyền, trợ giúp pháp lý

Tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý

'Cõng luật về cơ sở'

Các hình thức trợ giúp pháp lý theo quy định

Nhà nước khuyến khích hoạt động trợ giúp pháp lý

Sở Tư pháp Quảng Ngãi phát huy truyền thống 75 năm ngành Tư pháp trưởng thành và phát triển

Số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý tăng mạnh

Đổi mới công tác trợ giúp pháp lý

Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số

Địa chỉ tin cậy của người dân

Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý

Kỳ cuối: Chất lượng các vụ việc trợ giúp pháp lý ngày càng tốt

Kỳ 1: Đặt bảng thông tin, hộp tin về TGPL tại các xã nghèo...

Ðẩy mạnh truyền thông về trợ giúp pháp lý

Tránh bỏ sót người thuộc diện được trợ giúp pháp lý

Phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý

Các giấy tờ chứng minh người thuộc diện trợ giúp pháp lý

Kiên Giang sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm

Hà Tĩnh: Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, trợ giúp pháp lý cho người dân

Hoạt động trợ giúp pháp lý tại Hà Tĩnh được xếp top đầu cả nước

Thực hiện tốt công tác phối hợp trợ giúp pháp lý

Quyền, nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý

Khi trợ giúp pháp lý đến với người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số

Dân hiểu luật, cuộc sống yên bình

Giả mạo cán bộ Cục Trợ giúp pháp lý bán tài liệu

Một số nội dung cơ bản về quy tắc nghề nghiệp của trợ giúp viên pháp lý

Phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ trợ giúp viên pháp lý

Đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý cho đối tượng yếu thế

Cần chuẩn bị gì để được trợ giúp pháp lý miễn phí?

Phổ biến pháp luật qua tư vấn, trợ giúp pháp lý: Nhiều hình thức gần gũi, hiệu quả

Đẩy mạnh trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số

Đảm bảo tốt tiêu chí 18

Đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em bị xâm hại

Tìm kiếm nguồn lực tiếp tục nâng cao trình độ cho Trợ giúp viên pháp lý

Đoàn kết, thống nhất, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ

Tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm nhiệm kỳ 2020-2022

Đẩy mạnh truyền thông về trợ giúp pháp lý trong tố tụng

Để người dân tiếp cận trợ giúp pháp lý miễn phí

Giao chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý

Chú trọng tuyên truyền về lợi ích của trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm

Tăng cường tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng

Đảm bảo 100% người tham gia tố tụng được trợ giúp pháp lý

Năm 2020, Tư pháp Nghệ An tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành.

Khắc phục hạn chế trong công tác tư pháp, đảm bảo quyền lợi cho tổ chức, cá nhân

Cần lồng ghép nhiệm vụ Tư pháp vào kế hoạch phát triển KT - XH của HưngYên

Hội Luật Gia tỉnh Phú Yên: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Năm 2020: Hà Nội tăng cường TGPL cho người nghèo, trẻ em

Năm 2019: Công tác trợ giúp pháp lý, dịch vụ một cửa liên thông của Sở Tư pháp Ninh Bình đạt nhiều kết quả khả quan

Đề cao tính chủ động trong trợ giúp pháp lý trong tố tụng

Giải pháp nâng cao năng lực tư vấn pháp luật cho tư vấn viên, cộng tác viên của hội Luật gia Việt Nam

Quảng Nam tổng kết công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Trợ giúp pháp lý lưu động tại thôn Phiêng Sáp

Bình chọn suy tôn danh hiệu thi đua năm 2019 các đơn vị tư pháp 8 tỉnh Bắc Trung bộ

Đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Bế mạc Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2

Chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ một cửa và trợ giúp pháp lý

'Chúng tôi về đây để trợ giúp pháp lý cho bà con'

Kiên Giang chủ động tiếp cận phục vụ người được trợ giúp pháp lý

Nội dung phong phú, hình thức đa dạng

Gần 4.600 vụ việc ở Hà Tĩnh được trợ giúp pháp lý

Hoạt động trợ giúp pháp lý ngày càng đi vào chiều sâu

Trợ giúp pháp lý Bạc Liêu hướng về cơ sở đưa pháp luật đến với người dân

Nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý

Nhiều đơn vị ở Hà Tĩnh còn bỏ sót người thuộc diện được trợ giúp pháp lý

Phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Anh Sơn: Chuyện những người tâm huyết

Nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý cho người dân

Đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bà Rịa – Vũng Tàu: Nỗ lực không 'bỏ sót' quyền lợi của người được trợ giúp pháp lý

Đoàn kiểm tra liên ngành về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng làm việc tại Đồng Nai

Đoàn kiểm tra Trung ương kiểm tra công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại Thanh Hóa

Còn bất cập trong hoạt động trợ giúp pháp lý

Tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng

Trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số

Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật