Kiện toàn nhân sự 4 tỉnh, thành phố

Kiện toàn nhân sự 4 tỉnh, thành phố

Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh với nguyên Giám đốc Sở KH-ĐT Quảng Nam

Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh với nguyên Giám đốc Sở KH-ĐT Quảng Nam

Ông Lê Phước Hoài Bảo bị miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Phước Hoài Bảo bị miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Phước Hoài Bảo bị miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Phước Hoài Bảo bị miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam

Miễn nhiệm chức danh đại biểu HĐND đối với ông Lê Phước Hoài Bảo

Miễn nhiệm chức danh đại biểu HĐND đối với ông Lê Phước Hoài Bảo

Miễn nhiệm hàng loạt chức danh của con trai cựu Bí thư Quảng Nam

Miễn nhiệm hàng loạt chức danh của con trai cựu Bí thư Quảng Nam

Miễn nhiệm tư cách đại biểu HĐND ông Lê Phước Hoài Bảo

Miễn nhiệm tư cách đại biểu HĐND ông Lê Phước Hoài Bảo

Miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND với ông Lê Phước Hoài Bảo

Miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND với ông Lê Phước Hoài Bảo

Miễn nhiệm chức danh đại biểu HĐND Quảng Nam với ông Hoài Bảo

Miễn nhiệm chức danh đại biểu HĐND Quảng Nam với ông Hoài Bảo

Ông Lê Phước Hoài Bảo tiếp tục mất nhiều chức danh

Ông Lê Phước Hoài Bảo tiếp tục mất nhiều chức danh

Ông Lê Phước Hoài Bảo bị miễn nhiệm chức Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Phước Hoài Bảo bị miễn nhiệm chức Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam

Miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam với ông Lê Phước Hoài Bảo

Miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam với ông Lê Phước Hoài Bảo

Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam đối với ông Lê Phước Hoài Bảo

Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam đối với ông Lê Phước Hoài Bảo

Kiện toàn nhân sự 8 địa phương

Kiện toàn nhân sự 8 địa phương

Thành tựu chung của Ngành Tư pháp, có đóng góp của Tư pháp Quảng Nam

Thành tựu chung của Ngành Tư pháp, có đóng góp của Tư pháp Quảng Nam