Chánh án Tối cao: Không có việc chỉ đạo án

Chánh án Tối cao: Không có việc chỉ đạo án

Phiên chất vấn tại Quốc hội sáng 10-11, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình tiếp tục nhận được nhiều câu...
Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Tòa tôn trọng xét xử độc lập, không chỉ đạo án

Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Tòa tôn trọng xét xử độc lập, không chỉ đạo án

Luật sư bị xâm phạm trong quá trình hành nghề nên làm gì?

Luật sư bị xâm phạm trong quá trình hành nghề nên làm gì?

Liên đoàn kiến nghị để luật sư có mặt suốt phiên xử Hồ Duy Hải

Liên đoàn kiến nghị để luật sư có mặt suốt phiên xử Hồ Duy Hải

Ra mắt trang web Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa

Ra mắt trang web Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa

Xem xét vụ chủ tọa buộc luật sư rời phòng xử

Xem xét vụ chủ tọa buộc luật sư rời phòng xử

Kiểm soát được các hoạt động thuộc lĩnh vực bổ trợ

Kiểm soát được các hoạt động thuộc lĩnh vực bổ trợ

Phổ biến pháp luật là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Phổ biến pháp luật là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Luật sư Việt Nam trưởng thành qua 10 năm thành lập Liên đoàn

Luật sư Việt Nam trưởng thành qua 10 năm thành lập Liên đoàn

Phát huy vai trò của luật sư trong công cuộc cải cách tư pháp

Phát huy vai trò của luật sư trong công cuộc cải cách tư pháp

Luật sư không được tạo thành phe nhóm để cô lập đồng nghiệp

Luật sư không được tạo thành phe nhóm để cô lập đồng nghiệp

Đúng, sai vụ tranh cãi giữa Đoàn Luật sư TP.HCM và Bộ Tư pháp

Đúng, sai vụ tranh cãi giữa Đoàn Luật sư TP.HCM và Bộ Tư pháp

Không đủ chứng cứ thì phải tuyên vô tội

Không đủ chứng cứ thì phải tuyên vô tội