Nâng cao trách nhiệm thi hành công vụ trong công tác bồi thường nhà nước

Nâng cao trách nhiệm thi hành công vụ trong công tác bồi thường nhà nước

Sáng 15/1, Cục Bồi thường Nhà nước (BTNN) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Thứ trưởng Bộ...
Học viện Quân y trao chứng nhận, quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2020

Học viện Quân y trao chứng nhận, quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2020

Tư pháp Kiên Giang: Đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương

Tư pháp Kiên Giang: Đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh dự Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2021 Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh dự Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2021 Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đưa Cuộc thi Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật phát triển ngày càng rộng rãi hơn

Đưa Cuộc thi Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật phát triển ngày càng rộng rãi hơn

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng Tổng kết nhiệm vụ năm 2020

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng Tổng kết nhiệm vụ năm 2020

Quân đội đi đầu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và gương mẫu chấp hành pháp luật

Quân đội đi đầu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và gương mẫu chấp hành pháp luật

Công tác Tư pháp năm 2020: Kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng

Công tác Tư pháp năm 2020: Kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tổ chức Hội nghị cộng tác viên và Kỷ niệm 43 năm Ngày thành lập

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tổ chức Hội nghị cộng tác viên và Kỷ niệm 43 năm Ngày thành lập

Thúc đẩy ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu pháp luật của nhân dân

Thúc đẩy ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu pháp luật của nhân dân

Nghiên cứu chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật

Nghiên cứu chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật

Tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Các Bộ, ngành phải coi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ chính trị thường xuyên

Các Bộ, ngành phải coi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ chính trị thường xuyên

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nghe báo cáo chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp 2020

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nghe báo cáo chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp 2020

Tiếp tục đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tiếp tục đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

Đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC VỀ MÔ HÌNH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC VỀ MÔ HÌNH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cần quan tâm người làm công tác phổ biến pháp luật cấp cơ sở

Cần quan tâm người làm công tác phổ biến pháp luật cấp cơ sở

Phổ biến giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Phổ biến giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Xây dựng và lan tỏa các mô hình hiệu quả trong phổ biến pháp luật

Xây dựng và lan tỏa các mô hình hiệu quả trong phổ biến pháp luật

Công tác PBGDPL cần lấy sự thay đổi nhận thức, thói quen, hành vi thượng tôn pháp luật của Nhân dân làm mục tiêu thực hiện

Công tác PBGDPL cần lấy sự thay đổi nhận thức, thói quen, hành vi thượng tôn pháp luật của Nhân dân làm mục tiêu thực hiện

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp

Phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp

Nghệ An đề xuất giải pháp về xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật

Nghệ An đề xuất giải pháp về xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật

Hà Nội: Kiến nghị quan tâm chế độ đãi ngộ cho cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã

Hà Nội: Kiến nghị quan tâm chế độ đãi ngộ cho cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã

Phong trào thi đua là động lực hoàn thành các nhiệm vụ ngành tư pháp

Phong trào thi đua là động lực hoàn thành các nhiệm vụ ngành tư pháp

Long trọng lễ giỗ lần thứ 91 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Long trọng lễ giỗ lần thứ 91 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh thăm Sở Tư pháp Đồng Tháp

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh thăm Sở Tư pháp Đồng Tháp

Long trọng lễ giỗ lần thứ 91 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Long trọng lễ giỗ lần thứ 91 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Đề xuất viết app, tạo nền tảng tư vấn, chia sẻ kiến thức pháp luật

Đề xuất viết app, tạo nền tảng tư vấn, chia sẻ kiến thức pháp luật

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Đổi mới công nghệ số để lan tỏa, phổ biến, giáo dục pháp luật

Đổi mới công nghệ số để lan tỏa, phổ biến, giáo dục pháp luật

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh làm việc với Tạp chí Dân chủ và Pháp luật về định hướng công tác 2021

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh làm việc với Tạp chí Dân chủ và Pháp luật về định hướng công tác 2021

Giản lược các tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Giản lược các tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Họp Hội đồng bình xét các sự kiện nổi bật Ngành Tư pháp

Họp Hội đồng bình xét các sự kiện nổi bật Ngành Tư pháp

Thứ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá cao vai trò của truyền thông đối với ngành Tư pháp

Thứ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá cao vai trò của truyền thông đối với ngành Tư pháp

Khánh Hòa xử phạt hàng loạt công ty sản xuất phân bón, thuốc BVTV vi phạm

Khánh Hòa xử phạt hàng loạt công ty sản xuất phân bón, thuốc BVTV vi phạm

Công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo tính thực chất trong mọi hoạt động

Công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo tính thực chất trong mọi hoạt động

Công khai, minh bạch, công bằng trong đánh giá thi đua, khen thưởng

Công khai, minh bạch, công bằng trong đánh giá thi đua, khen thưởng

Đa dạng hóa hình thức phổ biến giáo dục pháp luật

Đa dạng hóa hình thức phổ biến giáo dục pháp luật

Trao giải Cuộc thi trực tuyến toàn quốc 'Pháp luật học đường'

Trao giải Cuộc thi trực tuyến toàn quốc 'Pháp luật học đường'