Lạng Sơn: Chi Lăng - Bảo tồn, phát huy giá trị di tích

Lạng Sơn: Chi Lăng - Bảo tồn, phát huy giá trị di tích

Thời gian qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích trên địa bàn được các cấp, ngành trên địa bàn...
Hàng loạt lễ hội dừng tổ chức để giảm nguy cơ lây lan virus Corona

Hàng loạt lễ hội dừng tổ chức để giảm nguy cơ lây lan virus Corona

Dừng hàng loạt lễ hội để phòng tránh virus nCoV

Dừng hàng loạt lễ hội để phòng tránh virus nCoV

Phòng dịch do virus Corona: Không khai mạc hội xuân Yên Tử, Tam Chúc

Phòng dịch do virus Corona: Không khai mạc hội xuân Yên Tử, Tam Chúc

Tạm dừng tổ chức Lễ hội Xuân Xứ Lạng 2020 vì lo ngại virus corona

Tạm dừng tổ chức Lễ hội Xuân Xứ Lạng 2020 vì lo ngại virus corona

Sở VHTTDL Lạng Sơn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ khoa học Khu di tích lịch sử Chi Lăng

Sở VHTTDL Lạng Sơn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ khoa học Khu di tích lịch sử Chi Lăng