Doosan Vina sản xuất đơn hàng Samsung Engineering đầu tiên

Doosan Vina sản xuất đơn hàng Samsung Engineering đầu tiên

Doosan Vina: Sản xuất đơn hàng đầu tiên cho Samsung Engineering

Doosan Vina: Sản xuất đơn hàng đầu tiên cho Samsung Engineering

Samsung Engineering chọn Doosan Vina làm đối tác

Samsung Engineering chọn Doosan Vina làm đối tác

Bác sỹ Hàn Quốc khám chữa bệnh cho hàng nghìn người dân Quảng Ngãi

Bác sỹ Hàn Quốc khám chữa bệnh cho hàng nghìn người dân Quảng Ngãi

Quảng Ngãi: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình hợp tác y tế vì cộng đồng ​

Quảng Ngãi: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình hợp tác y tế vì cộng đồng ​

Doosan Vina kỷ niệm 10 năm thực hiện chương trình Y tế Từ thiện tại Việt Nam

Doosan Vina kỷ niệm 10 năm thực hiện chương trình Y tế Từ thiện tại Việt Nam

Quảng Ngãi: Chương trình Y tế vì cộng đồng khám, chữa bệnh cho gần 20.000 người

Quảng Ngãi: Chương trình Y tế vì cộng đồng khám, chữa bệnh cho gần 20.000 người

Quảng Ngãi: Đạt nhiều kết quả Chương trình hợp tác y tế vì cộng đồng

Quảng Ngãi: Đạt nhiều kết quả Chương trình hợp tác y tế vì cộng đồng

Dự án FDI và bước ngoặt công nghiệp tại Quảng Ngãi

Dự án FDI và bước ngoặt công nghiệp tại Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, từ 22 tỷ đến 28 ngàn tỷ

Quảng Ngãi, từ 22 tỷ đến 28 ngàn tỷ

Một kỹ sư của Doosan Vina lọt vào tốp 7 của Việt Nam về công nghệ

Một kỹ sư của Doosan Vina lọt vào tốp 7 của Việt Nam về công nghệ

30 năm thu hút FDI: Tín hiệu vui và những nỗi lo từ Quảng Ngãi

30 năm thu hút FDI: Tín hiệu vui và những nỗi lo từ Quảng Ngãi

30 năm thu hút FDI: Tín hiệu vui và những nỗi lo từ Quảng Ngãi

30 năm thu hút FDI: Tín hiệu vui và những nỗi lo từ Quảng Ngãi

Doosan Vina xây trường mầm non hoạt động miễn phí cho con em cán bộ, nhân viên

Doosan Vina xây trường mầm non hoạt động miễn phí cho con em cán bộ, nhân viên

Doosan đóng cọc đầu tiên cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2

Doosan đóng cọc đầu tiên cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2

Đóng cọc đầu tiên cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2

Đóng cọc đầu tiên cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2

Day dứt giải ngân vốn FDI

Day dứt giải ngân vốn FDI

Quảng Ngãi: Đưa vào hoạt động cụm công nghiệp mới tại Khu kinh tế Dung Quất

Quảng Ngãi: Đưa vào hoạt động cụm công nghiệp mới tại Khu kinh tế Dung Quất

Doosan đưa cụm công nghiệp mới vào KTT Dung Quất, tạo việc làm cho hàng trăm lao động

Doosan đưa cụm công nghiệp mới vào KTT Dung Quất, tạo việc làm cho hàng trăm lao động

Sáu doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Dung Quất

Sáu doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Dung Quất

KKT Dung Quất (Quảng Ngãi): Động thổ xây dựng 6 dự án đến từ Hàn Quốc

KKT Dung Quất (Quảng Ngãi): Động thổ xây dựng 6 dự án đến từ Hàn Quốc

Quảng Ngãi: 6 doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư cho công nghiệp phụ trợ

Quảng Ngãi: 6 doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư cho công nghiệp phụ trợ

Doosan Vina: Hỗ trợ 6 doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào KKT Dung Quất- Việt Nam

Doosan Vina: Hỗ trợ 6 doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào KKT Dung Quất- Việt Nam

Khởi động dự án Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 tại Việt Nam

Khởi động dự án Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 tại Việt Nam

Khởi động dự án Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 tại Việt Nam

Chủ tịch Quảng Ngãi 'thúc' điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Doosan Vina

Chủ tịch Quảng Ngãi 'thúc' điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Doosan Vina

'Tinh hoa Bắc bộ' đoạt giải Stevie Awards châu Á - Thái Bình Dương

'Tinh hoa Bắc bộ' đoạt giải Stevie Awards châu Á - Thái Bình Dương

'Tinh hoa Bắc bộ' nhận cúp Vàng giải thưởng Stevie Award Châu Á-Thái Bình Dương

'Tinh hoa Bắc bộ' nhận cúp Vàng giải thưởng Stevie Award Châu Á-Thái Bình Dương

Năm cẩu trục bánh lốp từ Dung Quất đã cập cảng Krishnapatnam (Ấn Độ)

Năm cẩu trục bánh lốp từ Dung Quất đã cập cảng Krishnapatnam (Ấn Độ)