Chi tiết khác biệt giữa lực lượng Thủy quân lục chiến và Lục quân Mỹ

Chi tiết khác biệt giữa lực lượng Thủy quân lục chiến và Lục quân Mỹ

Do có lối đánh tận dụng bộ binh thay vì tận dụng hỏa lực hạng nặng, Lục quân Mỹ sẽ được ưu tiên trang bị và...
Lính Mỹ vác súng chống tăng chặn xe thiết giáp Nga tại Syria

Lính Mỹ vác súng chống tăng chặn xe thiết giáp Nga tại Syria

Uy lực súng chống tăng 'bùa hộ mệnh' của quân tiên phong Mỹ

Uy lực súng chống tăng 'bùa hộ mệnh' của quân tiên phong Mỹ

Cơ hội giao thương cho doanh nghiệp luyện kim, hàn cắt, gia công kim loại Việt Nam

Cơ hội giao thương cho doanh nghiệp luyện kim, hàn cắt, gia công kim loại Việt Nam

Súng chống tăng M72 LAW - 'bùa hộ mệnh' của quân tiên phong Mỹ

Súng chống tăng M72 LAW - 'bùa hộ mệnh' của quân tiên phong Mỹ

Súng chống tăng siêu khủng M72 LAW - 'bùa hộ mệnh' của quân tiên phong Mỹ

Súng chống tăng siêu khủng M72 LAW - 'bùa hộ mệnh' của quân tiên phong Mỹ

Súng chống tăng M72 LAW - 'bùa hộ mệnh' của quân tiên phong Mỹ

Súng chống tăng M72 LAW - 'bùa hộ mệnh' của quân tiên phong Mỹ

Quân đội Syria tiếp tục thu hoạch vũ khí ở al-Quneitra, tây Ghouta và núi lửa al-Safa

Tại sao 'bùa hộ mệnh' của lính Mỹ lại vừa rơi vào tay quân đội Syria?

Hàng nội địa 'thất sủng', Mỹ chuyển sang dùng súng châu Âu