'Bật mí' về khổ luyện tại bệnh viện dã chiến tham gia lực lượng 'mũ nồi xanh'

'Bật mí' về khổ luyện tại bệnh viện dã chiến tham gia lực lượng 'mũ nồi xanh'

Khẳng định vị thế của Việt Nam thông qua việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Khẳng định vị thế của Việt Nam thông qua việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Bộ Quốc phòng công bố quyết định thành lập Bệnh viện Dã chiến 2.2

Bộ Quốc phòng công bố quyết định thành lập Bệnh viện Dã chiến 2.2

Ra mắt bệnh viện dã chiến số 2 tham gia gìn giữ hòa bình LHQ

Ra mắt bệnh viện dã chiến số 2 tham gia gìn giữ hòa bình LHQ

Ra mắt bệnh viện dã chiến số 2 của Việt Nam

Ra mắt bệnh viện dã chiến số 2 của Việt Nam

Toàn cảnh quá trình Australia hỗ trợ đoàn quân mũ nồi xanh VN tới Nam Sudan

Toàn cảnh quá trình Australia hỗ trợ đoàn quân mũ nồi xanh VN tới Nam Sudan

Bệnh viện dã chiến cấp hai số 1 Việt Nam xuất quân

Bệnh viện dã chiến cấp hai số 1 Việt Nam xuất quân

Những hình ảnh BV Dã chiến Cấp 2 Việt Nam xuất quân lên đường đến Nam Sudan

Những hình ảnh BV Dã chiến Cấp 2 Việt Nam xuất quân lên đường đến Nam Sudan

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam 'rắn rỏi' lên đường đi làm nhiệm vụ

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam 'rắn rỏi' lên đường đi làm nhiệm vụ

Ra mắt Tổ liên ngành tham gia gìn giữ hòa bình

Ra mắt Tổ liên ngành tham gia gìn giữ hòa bình

Bước trưởng thành mới của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Bước trưởng thành mới của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Sứ giả hòa bình đến từ Việt Nam

Sứ giả hòa bình đến từ Việt Nam

Chủ tịch nước cử 7 sĩ quan QĐND Việt Nam đi làm nhiệm vụ tại nước ngoài

Chủ tịch nước cử 7 sĩ quan QĐND Việt Nam đi làm nhiệm vụ tại nước ngoài

Trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho 7 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho 7 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Việt Nam cử thêm 7 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ

Việt Nam cử thêm 7 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ

Việt Nam cử thêm 7 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Việt Nam cử thêm 7 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Thêm 7 sĩ quan Việt Nam đi gìn giữ hòa bình

Thêm 7 sĩ quan Việt Nam đi gìn giữ hòa bình

Việt Nam sẵn sàng triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Phái bộ Nam Sudan

Việt Nam sẵn sàng triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Phái bộ Nam Sudan

Việt Nam sẵn sàng triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Nam Sudan

Việt Nam sẵn sàng triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Nam Sudan