Tuyên dương thành tích lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Nam Sudan

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Nam Sudan

Tuyên dương Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan

Tuyên dương Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan

Tuyên dương tập thể Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1

Tuyên dương tập thể Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 báo công dâng Bác

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 báo công dâng Bác

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ quốc tế

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ quốc tế

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ về nước an toàn

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ về nước an toàn

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 chia tay Nam Sudan về nước

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 chia tay Nam Sudan về nước

Tự hào cống hiến, làm đẹp hình ảnh chiến sĩ quân y mang mũ nồi xanh

Tự hào cống hiến, làm đẹp hình ảnh chiến sĩ quân y mang mũ nồi xanh

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ về nước đợt 1

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ về nước đợt 1

Bệnh viện dã chiến của Việt Nam đã có mặt tại Nam Xu-đăng

Bệnh viện dã chiến của Việt Nam đã có mặt tại Nam Xu-đăng

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 có mặt tại Nam Sudan

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 có mặt tại Nam Sudan

Liên Hợp Quốc trao tặng Huy chương vì sự nghiệp Gìn giữ hòa bình cho các 'sứ giả' của Việt Nam

Liên Hợp Quốc trao tặng Huy chương vì sự nghiệp Gìn giữ hòa bình cho các 'sứ giả' của Việt Nam

Tự hào những chiến sĩ quân y mũ nồi xanh Việt Nam

Tự hào những chiến sĩ quân y mũ nồi xanh Việt Nam

Lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan

Lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan

Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân cho các 'sứ giả' tham gia GGHB ở Nam Sudan

Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân cho các 'sứ giả' tham gia GGHB ở Nam Sudan

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 xuất quân làm nhiệm vụ quốc tế

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 xuất quân làm nhiệm vụ quốc tế

Bệnh viện dã chiến Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Xu-đăng

Bệnh viện dã chiến Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Xu-đăng

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 xuất quân sang Nam Sudan làm nhiệm vụ

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 xuất quân sang Nam Sudan làm nhiệm vụ