Giới ngoại giao nói gì về lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam?

Giới ngoại giao nói gì về lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam?

Theo những cán bộ ngoại giao cao cấp, hành trình tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ)...
Liên hợp quốc đánh giá cao Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam

Liên hợp quốc đánh giá cao Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam

Nâng cao hiệu quả tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Hoạt động gìn giữ hòa bình là trụ cột đối ngoại quốc phòng Việt Nam

Hoạt động gìn giữ hòa bình là trụ cột đối ngoại quốc phòng Việt Nam

Thứ trưởng Quốc phòng: Xây dựng lòng tin, 'quyền lực mềm' trên trường quốc tế

Thứ trưởng Quốc phòng: Xây dựng lòng tin, 'quyền lực mềm' trên trường quốc tế

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: Hình thành 'quyền lực mềm' để bảo vệ Tổ quốc

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: Hình thành 'quyền lực mềm' để bảo vệ Tổ quốc

Tham gia gìn giữ hòa bình là bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Tham gia gìn giữ hòa bình là bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Nhiệm vụ bất ngờ của các bác sĩ Việt Nam ở Cộng hòa Nam Sudan

Nhiệm vụ bất ngờ của các bác sĩ Việt Nam ở Cộng hòa Nam Sudan

Cận cảnh bác sĩ Bệnh viện dã chiến luyện tập trước giờ lên đường đi Nam Sudan

Cận cảnh bác sĩ Bệnh viện dã chiến luyện tập trước giờ lên đường đi Nam Sudan

Những món quà đặc biệt của Bệnh viện dã chiến Việt Nam ở Nam Sudan

Những món quà đặc biệt của Bệnh viện dã chiến Việt Nam ở Nam Sudan

Bệnh viện dã chiến Việt Nam chung tay phòng, chống HIV/AIDS tại CH Nam Sudan

Bệnh viện dã chiến Việt Nam chung tay phòng, chống HIV/AIDS tại CH Nam Sudan

Sỹ quan Việt Nam chung tay chống Covid-19 ở châu Phi

Sỹ quan Việt Nam chung tay chống Covid-19 ở châu Phi

Phụ nữ có vai trò quan trọng trong các Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Phụ nữ có vai trò quan trọng trong các Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Nữ sĩ quan may hơn 500 khẩu trang tặng đồng nghiệp 'mũ nồi xanh' và người dân Trung Phi

Nữ sĩ quan may hơn 500 khẩu trang tặng đồng nghiệp 'mũ nồi xanh' và người dân Trung Phi

Hình ảnh Việt Nam trong trái tim người châu Phi

Hình ảnh Việt Nam trong trái tim người châu Phi

Bảo đảm chế độ, chính sách đối với việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ

Bảo đảm chế độ, chính sách đối với việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ

Quốc hội thông qua Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Quốc hội thông qua Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Việt Nam tái khẳng định ủng hộ các hoạt động gìn giữ hòa bình

Yêu cầu xây dựng lực lượng GGHB Việt Nam mang đặc sắc riêng

Yêu cầu xây dựng lực lượng GGHB Việt Nam mang đặc sắc riêng

Cần thiết ban hành Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Cần thiết ban hành Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

'Việt Nam tham gia lâu dài sứ mệnh gìn giữ hòa bình LHQ bằng sức mạnh quốc gia!'

'Việt Nam tham gia lâu dài sứ mệnh gìn giữ hòa bình LHQ bằng sức mạnh quốc gia!'

Trao quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Trao quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Ngày 20-10 giản dị của 10 nữ quân nhân Bệnh viện dã chiến Việt Nam

Ngày 20-10 giản dị của 10 nữ quân nhân Bệnh viện dã chiến Việt Nam

'Làn gió mới' sẽ thổi tới các phái bộ!

'Làn gió mới' sẽ thổi tới các phái bộ!

Việt Nam cử thêm 10 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Liên hiệp quốc

Việt Nam cử thêm 10 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Liên hiệp quốc

Nâng cao vị thế, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên trường quốc tế

Nâng cao vị thế, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên trường quốc tế

Việt Nam cử thêm 10 sĩ quan làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Việt Nam cử thêm 10 sĩ quan làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Việt Nam cử thêm 10 sĩ quan làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Việt Nam cử thêm 10 sĩ quan làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Việt Nam cử thêm 10 sĩ quan tham gia sứ mệnh Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Việt Nam cử thêm 10 sĩ quan tham gia sứ mệnh Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Ra quân huấn luyện tập trung, hợp luyện Đội Công binh Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Ra quân huấn luyện tập trung, hợp luyện Đội Công binh Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Liên hợp quốc đánh giá cao khả năng ứng phó đại dịch Covid-19 của Bệnh viện dã chiến Việt Nam

Liên hợp quốc đánh giá cao khả năng ứng phó đại dịch Covid-19 của Bệnh viện dã chiến Việt Nam

Tăng cường hợp tác APCN ứng phó với dịch COVID-19

Tăng cường hợp tác các Trung tâm Gìn giữ hòa bình ASEAN ứng phó với dịch Covid-19

Các Trung tâm Gìn giữ hòa bình ASEAN hợp tác ứng phó với dịch COVID-19

Các Trung tâm Gìn giữ hòa bình ASEAN hợp tác ứng phó với dịch COVID-19

Liên hợp quốc ghi nhận nỗ lực của lực lượng GGHB Việt Nam trong phòng chống Covid-19

Liên hợp quốc ghi nhận nỗ lực của lực lượng GGHB Việt Nam trong phòng chống Covid-19

LHQ đề xuất Việt Nam tăng cường hỗ trợ phái bộ chống Covid-19

LHQ đề xuất Việt Nam tăng cường hỗ trợ phái bộ chống Covid-19

LHQ đánh giá cao công tác phòng chống COVID-19 của Việt Nam tại Phái bộ Nam Sudan

LHQ đánh giá cao công tác phòng chống COVID-19 của Việt Nam tại Phái bộ Nam Sudan

Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng với lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam tại CH Nam Sudan và CH Trung Phi

Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng với lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam tại CH Nam Sudan và CH Trung Phi

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch gửi thư chúc mừng cán bộ, chiến sĩ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Lực lượng Gìn giữ hòa bình LHQ hỗ trợ các nước ứng phó với đại dịch Covid-19

Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ hỗ trợ các nước nơi đóng quân ứng phó với đại dịch Covid-19

Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ hỗ trợ các nước nơi đóng quân ứng phó với đại dịch Covid-19

Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ hỗ trợ các nước ứng phó với đại dịch COVID-19

Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ hỗ trợ các nước ứng phó với đại dịch COVID-19

Kỳ 4: Ấn tượng đặc biệt với Việt Nam (Tiếp theo và hết)

Kỳ 4: Ấn tượng đặc biệt với Việt Nam (Tiếp theo và hết)

Bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam phát động phong trào trồng cây ở CH Nam Sudan

Bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam phát động phong trào trồng cây ở CH Nam Sudan