Chuẩn bị cho Đội Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ

Chuẩn bị cho Đội Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ

Đội Công binh Việt Nam chuẩn bị tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Đội Công binh Việt Nam chuẩn bị tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Tích cực chuẩn bị cho Đội Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Tích cực chuẩn bị cho Đội Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Đội Công binh Việt Nam sẽ thay thế lực lượng của Anh tại Nam Sudan?

Đội Công binh Việt Nam sẽ thay thế lực lượng của Anh tại Nam Sudan?

Sĩ quan mũ nồi xanh ở Trung Phi và cuộc gặp người phụ nữ gốc Hà Nội

Sĩ quan mũ nồi xanh ở Trung Phi và cuộc gặp người phụ nữ gốc Hà Nội

Thêm một sĩ quan Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Xu-đăng

Thêm một sĩ quan Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Xu-đăng

'Bật mí' về khổ luyện tại bệnh viện dã chiến tham gia lực lượng 'mũ nồi xanh'

'Bật mí' về khổ luyện tại bệnh viện dã chiến tham gia lực lượng 'mũ nồi xanh'

Cảnh sát Việt Nam sẽ tham gia gìn giữ hòa bình quốc tế

Cảnh sát Việt Nam sẽ tham gia gìn giữ hòa bình quốc tế