Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài cần có sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc hơn

Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài cần có sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc hơn

Ngày 27-11, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đã chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện...
Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Anh

Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Anh

Vai trò của phụ nữ và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động gìn giữ hòa bình

Vai trò của phụ nữ và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động gìn giữ hòa bình

Thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình

Thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình

Nữ trung tá Việt Nam may hơn 500 khẩu trang tặng người dân Trung Phi

Nữ trung tá Việt Nam may hơn 500 khẩu trang tặng người dân Trung Phi

Phụ nữ có vai trò quan trọng trong các Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Phụ nữ có vai trò quan trọng trong các Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Đề xuất sáng kiến thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong gìn giữ hòa bình

Đề xuất sáng kiến thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong gìn giữ hòa bình

Nữ sĩ quan may hơn 500 khẩu trang tặng đồng nghiệp 'mũ nồi xanh' và người dân Trung Phi

Nữ sĩ quan may hơn 500 khẩu trang tặng đồng nghiệp 'mũ nồi xanh' và người dân Trung Phi

Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác Toàn diện với Việt Nam

Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác Toàn diện với Việt Nam

Đối thoại trực tuyến chính sách quốc phòng Việt - Mỹ năm 2020

Đối thoại trực tuyến chính sách quốc phòng Việt - Mỹ năm 2020

Việt Nam và Mỹ Đối thoại Chính sách Quốc phòng

Việt Nam và Mỹ Đối thoại Chính sách Quốc phòng

Đối thoại trực tuyến Chính sách Quốc phòng Việt - Mỹ năm 2020

Đối thoại trực tuyến Chính sách Quốc phòng Việt - Mỹ năm 2020

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2020

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2020

Đối thoại trực tuyến Chính sách quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2020

Đối thoại trực tuyến Chính sách quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2020

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2020

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2020

Chuẩn bị tốt cho các sự kiện đối ngoại quốc phòng cuối năm 2020

Chuẩn bị tốt cho các sự kiện đối ngoại quốc phòng cuối năm 2020

Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Hội thảo khoa học về 'Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại biên phòng trong tình hình mới'

Hội thảo khoa học về 'Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại biên phòng trong tình hình mới'

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Đại sứ Trung Quốc

Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng

Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Đại sứ Trung Quốc

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Đại sứ Trung Quốc

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến làm việc với Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến làm việc với Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sớm hoàn thiện tiếp thu, chỉnh lý, giải trình các dự thảo luật, nghị quyết trình Quốc hội

Sớm hoàn thiện tiếp thu, chỉnh lý, giải trình các dự thảo luật, nghị quyết trình Quốc hội

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển

Yêu cầu xây dựng lực lượng GGHB Việt Nam mang đặc sắc riêng

Yêu cầu xây dựng lực lượng GGHB Việt Nam mang đặc sắc riêng

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam

ADMM-14 và ADMM+ lần thứ 7 sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến

ADMM-14 và ADMM+ lần thứ 7 sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam

ADMM-14 và ADMM+ lần thứ 7 sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến

ADMM-14 và ADMM+ lần thứ 7 sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến

Thêm 2 Thứ trưởng, Bộ Quốc phòng có 11 cấp phó

Thêm 2 Thứ trưởng, Bộ Quốc phòng có 11 cấp phó

Bộ Quốc phòng có thêm 2 thứ trưởng

Bộ Quốc phòng có thêm 2 thứ trưởng

Bộ Quốc phòng có thêm 2 thứ trưởng

Bộ Quốc phòng có thêm 2 thứ trưởng

Bộ Quốc phòng có thêm 2 thứ trưởng

Bộ Quốc phòng có thêm 2 thứ trưởng

Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam được chuẩn bị công phu, đảm bảo chất lượng trình Kỳ họp thứ 10 thảo luận, thông qua

Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam được chuẩn bị công phu, đảm bảo chất lượng trình Kỳ họp thứ 10 thảo luận, thông qua

Nỗ lực cao độ khắc phục hậu quả thiên tai và bảo đảm an toàn mọi mặt

Nỗ lực cao độ khắc phục hậu quả thiên tai và bảo đảm an toàn mọi mặt

Army Games -2020 góp phần quảng bá Việt Nam với thế giới

Army Games -2020 góp phần quảng bá Việt Nam với thế giới

Viettel Telecom quyết tâm trở thành doanh nghiệp chủ đạo kiến tạo xã hội số

Viettel Telecom quyết tâm trở thành doanh nghiệp chủ đạo kiến tạo xã hội số

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định thăng quân hàm 2 Thượng tướng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định thăng quân hàm 2 Thượng tướng

Biết gì về 2 tân Thượng tướng QĐNDVN vừa được thăng quân hàm?

Biết gì về 2 tân Thượng tướng QĐNDVN vừa được thăng quân hàm?

Thăng quân hàm thượng tướng cho 2 sĩ quan cao cấp quân đội

Thăng quân hàm thượng tướng cho 2 sĩ quan cao cấp quân đội

Thăng quân hàm cho hai sĩ quan quân đội cấp cao

Thăng quân hàm cho hai sĩ quan quân đội cấp cao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định thăng quân hàm cho hai tướng lĩnh Quân đội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định thăng quân hàm cho hai tướng lĩnh Quân đội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm 2 tướng lĩnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm 2 tướng lĩnh

Thăng quân hàm Thượng tướng cho hai Trung tướng Quân đội

Thăng quân hàm Thượng tướng cho hai Trung tướng Quân đội