Liên hợp quốc cắt giảm lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

Liên hợp quốc cắt giảm lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan sẽ cắt giảm khoảng 7% quân số sau khi tình trạng bạo lực tại quốc gia...
Tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình LHQ: Góp sức thiết thực vào công việc chung của thế giới

Tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình LHQ: Góp sức thiết thực vào công việc chung của thế giới

Chiến sĩ mũ nồi xanh sẵn sàng sang Nam Sudan gìn giữ hòa bình

Chiến sĩ mũ nồi xanh sẵn sàng sang Nam Sudan gìn giữ hòa bình

Chân dung sĩ quan tốt nghiệp chuyên ngành biệt động lên đường làm nhiệm vụ tại LHQ

Chân dung sĩ quan tốt nghiệp chuyên ngành biệt động lên đường làm nhiệm vụ tại LHQ

Thông qua các văn kiện về Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, Somalia và Libya

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua một loạt quyết định

Thêm một sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam làm việc cho LHQ

Thêm một sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam làm việc cho LHQ

Trao quyết định cho sỹ quan Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tại Trụ sở Liên hợp quốc

Trao quyết định cho sỹ quan Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tại Trụ sở Liên hợp quốc

Tự hào trình độ, năng lực sĩ quan Việt Nam tại LHQ

Tự hào trình độ, năng lực sĩ quan Việt Nam tại LHQ

Trao quyết định cho sĩ quan Việt Nam đi thực hiện nhiệm vụ tại Trụ sở Liên hợp quốc

Trao quyết định cho sĩ quan Việt Nam đi thực hiện nhiệm vụ tại Trụ sở Liên hợp quốc

Thúc đẩy triển khai tiến trình chuyển tiếp ở Nam Sudan

Thúc đẩy triển khai tiến trình chuyển tiếp ở Nam Sudan

LHQ đánh giá tiến trình hòa bình tại Nam Sudan còn nhiều mong manh

LHQ đánh giá tiến trình hòa bình tại Nam Sudan còn nhiều mong manh

Hợp tác Việt Nam - các nước

Việt Nam đánh giá cao và ủng hộ hoạt động của Phái bộ Gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

Việt Nam đánh giá cao và ủng hộ hoạt động của Phái bộ Gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

Việt Nam ủng hộ hoạt động của Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

Việt Nam ủng hộ hoạt động của Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam thực hiện công tác huấn luyện tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam thực hiện công tác huấn luyện tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Nhiệm vụ bất ngờ của các bác sĩ Việt Nam ở Cộng hòa Nam Sudan

Nhiệm vụ bất ngờ của các bác sĩ Việt Nam ở Cộng hòa Nam Sudan

Cận cảnh bác sĩ Bệnh viện dã chiến luyện tập trước giờ lên đường đi Nam Sudan

Cận cảnh bác sĩ Bệnh viện dã chiến luyện tập trước giờ lên đường đi Nam Sudan

Những món quà đặc biệt của Bệnh viện dã chiến Việt Nam ở Nam Sudan

Những món quà đặc biệt của Bệnh viện dã chiến Việt Nam ở Nam Sudan

Hợp tác Việt Nam - các nước

Hỗ trợ ứng phó các thách thức nhân đạo ở Nam Sudan

Hỗ trợ ứng phó các thách thức nhân đạo ở Nam Sudan

Việt Nam kêu gọi hỗ trợ ứng phó các thách thức nhân đạo ở Nam Sudan

Việt Nam kêu gọi hỗ trợ ứng phó các thách thức nhân đạo ở Nam Sudan

Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ ứng phó các thách thức về nhân đạo ở Nam Sudan

Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ ứng phó các thách thức về nhân đạo ở Nam Sudan

Vai trò của phụ nữ và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động gìn giữ hòa bình

Vai trò của phụ nữ và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động gìn giữ hòa bình

Thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình

Thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình

Nữ trung tá Việt Nam may hơn 500 khẩu trang tặng người dân Trung Phi

Nữ trung tá Việt Nam may hơn 500 khẩu trang tặng người dân Trung Phi

Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ

Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ

Việt Nam tích cực chuẩn bị tham gia lực lượng cảnh sát LHQ

Việt Nam tích cực chuẩn bị tham gia lực lượng cảnh sát LHQ

Hội đồng Bảo an thảo luận về Lực lượng Gìn giữ hòa bình, Cảnh sát Liên hợp quốc

Hội đồng Bảo an thảo luận về Lực lượng Gìn giữ hòa bình, Cảnh sát Liên hợp quốc

Chuyện về 'Nữ cảnh sát Liên hợp quốc 2020'

Chuyện về 'Nữ cảnh sát Liên hợp quốc 2020'

Giải thưởng Nữ cảnh sát Liên hiệp quốc 2020

Giải thưởng Nữ cảnh sát Liên hiệp quốc 2020

Gương mặt giành Giải thưởng Nữ cảnh sát Liên hợp quốc 2020

Gương mặt giành Giải thưởng Nữ cảnh sát Liên hợp quốc 2020

Hội đồng Bảo an họp ngày 16/9: Việt Nam đánh giá cao những diễn biến tích cực ở Nam Sudan thời gian qua

Hội đồng Bảo an họp ngày 16/9: Việt Nam đánh giá cao những diễn biến tích cực ở Nam Sudan thời gian qua

Việt Nam đánh giá cao những diễn biến tích cực ở Nam Sudan

Việt Nam đánh giá cao những diễn biến tích cực ở Nam Sudan

Liên hợp quốc bắt đầu rút lực lượng gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan

Liên hợp quốc bắt đầu rút lực lượng gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan

LHQ bắt đầu rút lực lượng gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan

LHQ bắt đầu rút lực lượng gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan

Phái bộ LHQ tại Nam Sudan lập căn cứ tạm thời ở Lobonok

Phái bộ LHQ tại Nam Sudan lập căn cứ tạm thời ở Lobonok

Trở ngại trong tiến trình hòa bình ở Nam Xu-đăng

Trở ngại trong tiến trình hòa bình ở Nam Xu-đăng

Liên hợp quốc đánh giá cao khả năng ứng phó đại dịch Covid-19 của Bệnh viện dã chiến Việt Nam

Liên hợp quốc đánh giá cao khả năng ứng phó đại dịch Covid-19 của Bệnh viện dã chiến Việt Nam

Hội đồng Bảo an họp trực tuyến mở về Hoạt động hòa bình và quyền con người

Hội đồng Bảo an họp trực tuyến mở về Hoạt động hòa bình và quyền con người

Việt Nam đề cao tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp ở Nam Sudan

Việt Nam đánh giá cao chuyển biến tích cực ở Nam Sudan

Việt Nam đánh giá cao chuyển biến tích cực ở Nam Sudan

Việt Nam đề cao tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp ở Nam Sudan

Việt Nam đề cao tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp ở Nam Sudan

Lực lượng Gìn giữ hòa bình LHQ hỗ trợ các nước ứng phó với đại dịch Covid-19

Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ hỗ trợ các nước nơi đóng quân ứng phó với đại dịch Covid-19

Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ hỗ trợ các nước nơi đóng quân ứng phó với đại dịch Covid-19