1 phường ở Nghệ An có 4 dự án xây dựng không phép

1 phường ở Nghệ An có 4 dự án xây dựng không phép

Nghệ An quyết định đóng cửa mỏ đá tại khu vực Lèn Chùa

Nghệ An quyết định đóng cửa mỏ đá tại khu vực Lèn Chùa

Đóng cửa mỏ đá ở Nghệ An do 2 công ty có nhiều vi phạm

Đóng cửa mỏ đá ở Nghệ An do 2 công ty có nhiều vi phạm

Chủ tịch phường 2 lần bị phê bình vì trạm trộn bê tông lậu

Chủ tịch phường 2 lần bị phê bình vì trạm trộn bê tông lậu

Nghệ An: Ra quyết định phê duyệt đề án đóng cửa 2 mỏ đá

Nghệ An: Ra quyết định phê duyệt đề án đóng cửa 2 mỏ đá

Mỏ đá chưa hoàn thổ lại 'mọc' trạm bê tông lụi

Mỏ đá chưa hoàn thổ lại 'mọc' trạm bê tông lụi

Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An): Trạm trộn bê tông không phép bị đình chỉ vẫn ngang nhiên hoạt động?

Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An): Trạm trộn bê tông không phép bị đình chỉ vẫn ngang nhiên hoạt động?

Đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động tại mỏ đá Lèn Chùa