Bắc Giang: Hơn 90% người tiêu dùng chọn hàng trong nước

Bắc Giang: Hơn 90% người tiêu dùng chọn hàng trong nước

Bắc Giang: Hiệu quả từ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

Bắc Giang: Hiệu quả từ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

Bắc Giang - Miền đất thiêng Tây Yên Tử

Bắc Giang - Miền đất thiêng Tây Yên Tử

Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn

Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn

Bắc Giang - Miền đất thiêng Tây Yên Tử

Bắc Giang - Miền đất thiêng Tây Yên Tử

Bắc Giang đón 2 triệu lượt khách du lịch năm 2019

Bắc Giang đón 2 triệu lượt khách du lịch năm 2019

Bắc Giang khai thác lợi thế nông sản đặc trưng

Hội nghị - hội thảo

Bắc Giang: Gần 11,6 tỷ đồng hỗ trợ phát triển thương hiệu nông sản hàng hóa cấp tỉnh

Bắc Giang phê duyệt kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng

Bản Ven- điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn ở Yên Thế

Bắc Giang: Khảo sát hình thành điểm du lịch cộng đồng

Giữ hương chè Xuân Lương

Sâu sát với cuộc vận động hàng Việt

Hàng Việt ngày càng chiếm ưu thế