Công bố xã và vùng An toàn khu tại Bắc Kạn

Tối 15-10, UBND huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) trang trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ...
Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22-4-1870 _ 22-4-2020) Nguyễn Ái Quốc với Lênin - Cuộc gặp gỡ lịch sử!

Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22-4-1870 _ 22-4-2020) Nguyễn Ái Quốc với Lênin - Cuộc gặp gỡ lịch sử!

Lấy dân làm chỗ dựa

Lấy dân làm chỗ dựa

Khơi sức dân từ phong trào thi đua dân vận khéo

Khơi sức dân từ phong trào thi đua dân vận khéo

Hội thảo khoa học '70 năm Bác Hồ viết tác phẩm Dân vận - ý nghĩa lý luận và thực tiễn'

Hội thảo khoa học '70 năm Bác Hồ viết tác phẩm Dân vận - ý nghĩa lý luận và thực tiễn'

Dân là gốc qua tầm cao tư tưởng Hồ Chí Minh

Dân là gốc qua tầm cao tư tưởng Hồ Chí Minh

Tẩy sạch 'bệnh tự kiêu, tự ái' trong cán bộ, đảng viên

Vũ khí không gian mới của Nga khiến Mỹ như 'ngồi trên chảo lửa'