Tuồn gỗ xuống sông để phi tang

Tuồn gỗ xuống sông để phi tang

Khai thác cát trộm phá bờ sông Thu Bồn

Khai thác cát trộm phá bờ sông Thu Bồn

Quảng Nam: Phát hiện 2 ghe máy vận chuyển gỗ lậu

Quảng Nam: Phát hiện 2 ghe máy vận chuyển gỗ lậu

Nhấn chìm hàng chục cây gỗ xuống sông để trốn cảnh sát

Nhấn chìm hàng chục cây gỗ xuống sông để trốn cảnh sát

Bắt 5 ghe máy hút cát trái phép trên sông Thu Bồn

Bắt 5 ghe máy hút cát trái phép trên sông Thu Bồn

Bị CSGT phục kích, lâm tặc tháo chạy, vứt gỗ trong đêm

Bị CSGT phục kích, lâm tặc tháo chạy, vứt gỗ trong đêm

Bắt giữ thêm hai tàu khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn

Bắt giữ thêm hai tàu khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn

Bắt thêm 2 tàu sắt hút cát trái phép trên sông Thu Bồn

Bắt thêm 2 tàu sắt hút cát trái phép trên sông Thu Bồn

CSGT dầm mưa bắt 6 tàu 'rút ruột' sông Thu Bồn

CSGT dầm mưa bắt 6 tàu 'rút ruột' sông Thu Bồn

Bắt giữ 6 tàu hút cát trái phép trên sông Thu Bồn

Bắt giữ 6 tàu hút cát trái phép trên sông Thu Bồn

Bắt quả tang 6 tàu hút trộm cát sông Thu Bồn trong đêm

Bắt quả tang 6 tàu hút trộm cát sông Thu Bồn trong đêm

Bắt hàng loạt tàu sắt hút cát lậu trên sông Thu Bồn

Bắt hàng loạt tàu sắt hút cát lậu trên sông Thu Bồn

Bắt quả tang sáu tàu hút cát trái phép trên sông Thu Bồn

Bắt quả tang sáu tàu hút cát trái phép trên sông Thu Bồn

Sông Thu Bồn bị 'móc ruột' hàng trăm khối cát

Sông Thu Bồn bị 'móc ruột' hàng trăm khối cát

Quảng Nam: Bắt 6 tàu sắt hút cát trộm trên sông Thu Bồn

Quảng Nam: Bắt 6 tàu sắt hút cát trộm trên sông Thu Bồn

Công an Ninh Bình đình chỉ 2 CSGT đường thủy nghi nhận mãi lộ

Công an Ninh Bình đình chỉ 2 CSGT đường thủy nghi nhận mãi lộ

Đình chỉ 2 CSGT nghi nhận mãi lộ

Đình chỉ 2 CSGT nghi nhận mãi lộ

Bắt ghe chở gỗ lậu trên sông Thu Bồn

Bắt ghe chở gỗ lậu trên sông Thu Bồn

Bắt giữ ghe máy vận chuyển 36 phách gỗ lậu trên sông Thu Bồn

Bắt giữ ghe máy vận chuyển 36 phách gỗ lậu trên sông Thu Bồn