Tưởng niệm húy nhật Trưởng lão HT.Thích Chơn Thiện

Tưởng niệm húy nhật Trưởng lão HT.Thích Chơn Thiện

Sáng nay, 22-11 (nhằm 8-10-Canh Tý), tại chùa Tường Vân (P.Thủy Xuân, TP.Huế), môn phái tổ đình Tường Vân...
Tưởng niệm húy nhật Trưởng lão HT.Thích Chơn Thiện

Tưởng niệm húy nhật Trưởng lão HT.Thích Chơn Thiện

Tưởng niệm Đại tường cố Đại lão HT.Thích Hiển Pháp

Tưởng niệm Đại tường cố Đại lão HT.Thích Hiển Pháp

Khánh tuế Đại lão HT.Thích Hiển Tu tròn 100 tuổi

Khánh tuế Đại lão HT.Thích Hiển Tu tròn 100 tuổi

Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên

Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên

Di cốt hòa thượng đã chôn hơn 30 năm mà không phân hủy

Di cốt hòa thượng đã chôn hơn 30 năm mà không phân hủy

Lâm Đồng : Lễ chung thất HT.Thích Tánh Hải

Lâm Đồng : Lễ chung thất HT.Thích Tánh Hải

Việt Nam Quốc Tự : Lễ tưởng niệm HT.Thích Thiện Hoa

Việt Nam Quốc Tự : Lễ tưởng niệm HT.Thích Thiện Hoa

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang viên tịch tại chùa Từ Đàm

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang viên tịch tại chùa Từ Đàm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang viên tịch

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang viên tịch