Nghệ An: Khảo hạch giới tử tham gia Đại giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ V

Nghệ An: Khảo hạch giới tử tham gia Đại giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ V

Ngày 2-5, tại chùa Diệc (TP.Vinh), Ban Tổ chức Đại giới đàn Nghệ Tĩnh ần thứ V, Phật lịch 2565 chính thức...
Trung ương GHPGVN viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Trường

Trung ương GHPGVN viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Trường

Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564

Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564

Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Trường

Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Trường

Trung ương GHPGVN và Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn

Trung ương GHPGVN và Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn

Chư Tăng bố-tát chung tại Việt Nam Quốc Tự

Chư Tăng bố-tát chung tại Việt Nam Quốc Tự

Cần Thơ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Trường, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch

Cần Thơ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Trường, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch

Lễ tưởng niệm, phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên nhập tháp

Lễ tưởng niệm, phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên nhập tháp

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Phái đoàn Chính phủ, Trung ương GHPGVN viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Phái đoàn Chính phủ, Trung ương GHPGVN viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình viếng hương Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình viếng hương Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Phó Thủ tướng Thường trực viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Phó Thủ tướng Thường trực viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình viếng hương Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình viếng hương Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Đoàn Chính phủ viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Đoàn Chính phủ viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM: Chuẩn bị tuyển sinh Cử nhân Phật học năm 2021 và bổ sung nhân sự

Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM: Chuẩn bị tuyển sinh Cử nhân Phật học năm 2021 và bổ sung nhân sự

Gia Lai: Lễ truy niệm, cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương nhập tháp

Gia Lai: Lễ truy niệm, cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương nhập tháp

Trung ương GHPGVN viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương

Trung ương GHPGVN viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương

Lược sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Lược sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Nhiều đoàn đã đến viếng tang, đảnh lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương

Nhiều đoàn đã đến viếng tang, đảnh lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương

Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Đảm bảo công bằng, bình đẳng cho các ứng cử viên trong vận động bầu cử

Đảm bảo công bằng, bình đẳng cho các ứng cử viên trong vận động bầu cử

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Quảng Nam: Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Quảng Nam: Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Lễ húy kỵ lần thứ 26 cố Trưởng lão Hòa thượng Nhựt Minh

Lễ húy kỵ lần thứ 26 cố Trưởng lão Hòa thượng Nhựt Minh

Gia Lai: Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Từ Hương

Gia Lai: Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Từ Hương

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ GHPGVN vừa viên tịch

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ GHPGVN vừa viên tịch

Gia Lai: Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương viên tịch, thọ 93 tuổi

Gia Lai: Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương viên tịch, thọ 93 tuổi

Đại hội đại biểu Phật giáo quận 11 lần thứ X, suy cử Ban Trị sự mới

Đại hội đại biểu Phật giáo quận 11 lần thứ X, suy cử Ban Trị sự mới

Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Chánh Trực (1931-1995) tại Huế và Quảng Trị

Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Chánh Trực (1931-1995) tại Huế và Quảng Trị

Ban Trị sự Phật giáo Gò Vấp triển khai Phật sự lần đầu tiên sau khi ra mắt

Ban Trị sự Phật giáo Gò Vấp triển khai Phật sự lần đầu tiên sau khi ra mắt

Trần Phi Vũ - La Vân Hi tiếp bước Cung Tuấn - Trương Triết Hạn: Thắt chặt quan hệ bằng sở thích chung

Trần Phi Vũ - La Vân Hi tiếp bước Cung Tuấn - Trương Triết Hạn: Thắt chặt quan hệ bằng sở thích chung

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ Hệ phái Amarapura Nikaya (Sri Lanka) viên tịch

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ Hệ phái Amarapura Nikaya (Sri Lanka) viên tịch

Pháp luật các triều đại Việt Nam và các nước (Kỳ 10)

Thừa Thiên Huế: Lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 37 cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ

Thừa Thiên Huế: Lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 37 cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ

Trang nghiêm tưởng niệm lần thứ 37 cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ

Trang nghiêm tưởng niệm lần thứ 37 cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ

Kiên Giang: Lãnh đạo tỉnh chúc Tết đến Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước

Kiên Giang: Lãnh đạo tỉnh chúc Tết đến Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước

Tưởng niệm 37 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ viên tịch

Tưởng niệm 37 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ viên tịch

Trang nghiêm lễ tưởng niệm năm thứ 7 ngày Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch

Trang nghiêm lễ tưởng niệm năm thứ 7 ngày Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

YouTuber quấy rầy thiền viện Phước Sơn

YouTuber quấy rầy thiền viện Phước Sơn

Đại hội đại biểu Phật giáo quận Gò Vấp lần thứ X, suy cử Ban Trị sự mới

Đại hội đại biểu Phật giáo quận Gò Vấp lần thứ X, suy cử Ban Trị sự mới

Ảnh chân dung tuyệt đẹp của người thuộc các dân tộc có nguy cơ tuyệt chủng

Ảnh chân dung tuyệt đẹp của người thuộc các dân tộc có nguy cơ tuyệt chủng

Đêm hoa đăng tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc

Đêm hoa đăng tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc

Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ an vị Phật tịnh xá Quang Minh

Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ an vị Phật tịnh xá Quang Minh

Chư Tăng bố-tát chung kỳ đầu tiên năm Tân Sửu tại Việt Nam Quốc Tự

Chư Tăng bố-tát chung kỳ đầu tiên năm Tân Sửu tại Việt Nam Quốc Tự