Chơn tánh Đạo Nguyên

Chơn tánh Đạo Nguyên

Kính dâng Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Viện chủ...
Đồng Tháp: Lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long Thiền

Đồng Tháp: Lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long Thiền

Trung ương GHPGVN viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Trường

Trung ương GHPGVN viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Trường

Thừa Thiên Huế: Trọng thể lễ khánh thành chùa Từ Lâm

Thừa Thiên Huế: Trọng thể lễ khánh thành chùa Từ Lâm

Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Trường

Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Trường

Cần Thơ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Trường, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch

Cần Thơ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Trường, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch

Lễ tưởng niệm, phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên nhập tháp

Lễ tưởng niệm, phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên nhập tháp

Phái đoàn Chính phủ, Trung ương GHPGVN viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Phái đoàn Chính phủ, Trung ương GHPGVN viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Đồng Tháp: Bổ nhiệm Đại đức Thích Phước Hạnh làm trụ trì chùa Thành Phước

Đồng Tháp: Bổ nhiệm Đại đức Thích Phước Hạnh làm trụ trì chùa Thành Phước

Quảng Ngãi: Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Sắc tứ Thủy Long

Quảng Ngãi: Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Sắc tứ Thủy Long

Lược sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Lược sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Nhiều đoàn đã đến viếng tang, đảnh lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương

Nhiều đoàn đã đến viếng tang, đảnh lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương

Tin buồn

Tin buồn

Quảng Nam: Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Quảng Nam: Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Trung ương Giáo hội cáo phó Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên viên tịch

Trung ương Giáo hội cáo phó Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên viên tịch

Gia Lai: Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Từ Hương

Gia Lai: Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Từ Hương

Trung ương Giáo hội cáo phó Đại lão Hòa thượng Thích Từ Hương

Trung ương Giáo hội cáo phó Đại lão Hòa thượng Thích Từ Hương

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ GHPGVN vừa viên tịch

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ GHPGVN vừa viên tịch

Gia Lai: Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương viên tịch, thọ 93 tuổi

Gia Lai: Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương viên tịch, thọ 93 tuổi

Thừa Thiên Huế: Lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 37 cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ

Thừa Thiên Huế: Lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 37 cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ

Vĩnh Long: Bổ nhiệm Đại đức Minh Viên trụ trì tịnh xá Ngọc Viên

Vĩnh Long: Bổ nhiệm Đại đức Minh Viên trụ trì tịnh xá Ngọc Viên

Kiên Giang: Lãnh đạo tỉnh chúc Tết đến Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước

Kiên Giang: Lãnh đạo tỉnh chúc Tết đến Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước

Đồng Tháp: Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Giác Châu

Đồng Tháp: Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Giác Châu

Giới thiệu Thượng tọa Thích Minh Thành ứng cử Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa X

Giới thiệu Thượng tọa Thích Minh Thành ứng cử Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa X

Khai giảng lớp đầu tiên Khoa Luật học thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Khai giảng lớp đầu tiên Khoa Luật học thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Nghe thuyết giảng trực tuyến

Nghe thuyết giảng trực tuyến

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ với pháp thoại Ước nguyện mùa xuân

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ với pháp thoại Ước nguyện mùa xuân

Chương trình thuyết giảng trực tuyến Tết Tân Sửu 2021

Chương trình thuyết giảng trực tuyến Tết Tân Sửu 2021

Tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu

Tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu

Khánh chúc Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, 100 tuổi

Khánh chúc Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, 100 tuổi

Tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Từ tại chùa Minh Đạo

Tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Từ tại chùa Minh Đạo

Chính thức suy tôn Hòa thượng Thích Hiển Tu lên Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Chính thức suy tôn Hòa thượng Thích Hiển Tu lên Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Lần đầu tiên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN triệu tập hội nghị

Lần đầu tiên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN triệu tập hội nghị

Phật giáo vùng Nam bộ - Sự hình thành và phát triển

Phật giáo vùng Nam bộ - Sự hình thành và phát triển

BR-VT: Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Đồng Huy

BR-VT: Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Đồng Huy

Nam Định: Tưởng niệm Tiểu tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Tâm

Nam Định: Tưởng niệm Tiểu tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Tâm

Bổ nhiệm trụ trì chùa Phổ Đà (Q.Bình Thạnh)

Bổ nhiệm trụ trì chùa Phổ Đà (Q.Bình Thạnh)

Cảm tạ của Ban Tổ chức tang lễ Trưởng lão HT.Giác Phúc

Cảm tạ của Ban Tổ chức tang lễ Trưởng lão HT.Giác Phúc

BR-VT : Trưởng lão HT.Thích Giác Cầu viên tịch

BR-VT : Trưởng lão HT.Thích Giác Cầu viên tịch

Báo Giác Ngộ viếng tang Trưởng lão HT.Giác Phúc

Báo Giác Ngộ viếng tang Trưởng lão HT.Giác Phúc

Trưởng lão HT.Giác Phúc viên tịch tại PV Minh Đăng Quang

Trưởng lão HT.Giác Phúc viên tịch tại PV Minh Đăng Quang

Bài học kinh nghiệm trong quản lý tự viện của người trụ trì

Bài học kinh nghiệm trong quản lý tự viện của người trụ trì

Giác Ngộ số 1075 : Làm sao để tránh hàng cứu trợ nơi thừa, chỗ thiếu?

Giác Ngộ số 1075 : Làm sao để tránh hàng cứu trợ nơi thừa, chỗ thiếu?

Lễ Đại tường Trưởng lão HT.Thích Minh Cảnh

Lễ Đại tường Trưởng lão HT.Thích Minh Cảnh

Khánh tuế Trưởng lão HT.Thích Thanh Từ 97 tuổi

Khánh tuế Trưởng lão HT.Thích Thanh Từ 97 tuổi