Nhà chờ xe buýt của Hội cựu chiến binh | Người tốt quanh ta | 22/05/2024

Trước nhu cầu bức thiết của người dân trên địa bàn huyện Chương Mỹ về việc cần có nhà chờ xe buýt đỡ mưa nắng, Hội cựu chiến binh đã khởi động chương trình xã hội hóa kêu gọi các hội viên và doanh nghiệp trên địa bàn cùng chung tay thực hiện. Sau 2 năm, 15 nhà chờ với các kiểu dáng và phù hợp với địa hình, địa thế từng khu vực đã được hoàn thiện.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/nha-cho-xe-buyt-cua-hoi-cuu-chien-binh-nguoi-tot-quanh-ta-22-05-2024-239251.htm