Hà Nội: Cấp huyện không còn quyền thi tuyển viên chức

UBND TP Hà Nội quyết định chuyển thẩm quyền thi, xét tuyển viên chức, tiếp nhận vào làm viên chức cấp huyện, các đơn vị cho Sở Nội vụ thực hiện.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1055/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục lĩnh vực công chức, viên chức; chính quyền địa phương; thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Quyết định công bố kèm theo danh mục 26 thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức; chính quyền địa phương; thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Trong đó, có 11 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; 10 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp; 5 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, theo quyết định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp được giao Sở Nội vụ thực hiện như: thi, xét tuyển viên chức; tiếp nhận vào làm viên chức…

Quyết định cũng bãi bỏ 26 thủ tục lĩnh vực công chức, viên chức; chính quyền địa phương; thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục được công bố tại quyết định trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt theo quy định.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ha-noi-cap-huyen-khong-con-quyen-thi-tuyen-vien-chuc-post568258.antd