Gia tăng các ca bệnh hô hấp - giải pháp phòng ngừa và chuyển nặng

Gia tăng các ca bệnh hô hấp, dịch sốt xuất huyết chưa có dấu hiệu 'giảm nhiệt', nhiều ca chuyển nặng tại một số địa phương, giải pháp phòng ngừa như thế nào?

VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/suc-khoe/gia-tang-cac-ca-benh-ho-hap-giai-phap-phong-ngua-va-chuyen-nang-post1062590.vov