Di sản Việt Nam: Quỹ Bảo tồn di sản văn hóa sau câu chuyện hồi hương cổ vật

Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV lần này, Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) sẽ được đưa ra thảo luận tại hội trường sau nhiều lần góp ý, tiếp thu và chỉnh sửa. Một trong những nội dung được dư luận quan tâm khi bàn luận về dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) chính là cân nhắc thành lập Quỹ Di sản văn hóa, nhất là sau sự việc huy động nguồn lực xã hội để hồi hương chiếc 'Ấn Hoàng đế tôn thân chi bảo'.

Để cùng bàn luận về chủ đề này, chúng tôi đã mời tới trường quay bà Nguyễn Thị Việt Nga - Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Anh Thư

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/di-san-viet-nam-quy-bao-ton-di-san-van-hoa-sau-cau-chuyen-hoi-huong-co-vat-223472.htm