Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ trung thành với Tổ quốc và Nhân dân

Sáng 22/5, ngay sau khi Quốc hội tán thành thông qua Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch nước, ông Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức theo quy định.

Theo VOV

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/video-chu-tich-nuoc-to-lam-tuyen-the-trung-thanh-voi-to-quoc-va-nhan-dan-post1639278.tpo