TP Hồ Chí Minh chi khám chữa bệnh BHYT 9.880 tỷ đồng trong 5 tháng qua

Trong 5 tháng đầu năm 2024, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hồ Chí Minh đã thanh tra, kiểm tra 461 đơn vị.

Qua đó, đã ghi nhận các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng số tiền phải đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHYT, BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền 99 tỷ đồng. Số tiền khắc phục ngay thời điểm thanh tra, kiểm tra là 32 tỷ đồng (tỷ lệ khắc phục 32%).

 Hội nghị cung cấp thông tin báo chí Quý II/2024, BHXH TP Hồ Chí Minh tổ chức chiều 13/6.

Hội nghị cung cấp thông tin báo chí Quý II/2024, BHXH TP Hồ Chí Minh tổ chức chiều 13/6.

Thông tin trên được BHXH TP Hồ Chí Minh đưa ra tại Hội nghị cung cấp thông tin báo chí Quý II/2024, tổ chức chiều 13/6.

Theo ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc BHXH TP Hồ Chí Minh, tổng số người tham gia BHXH, BHYT đến ngày 31/5 là hơn 8 triệu người, tăng 0,43% (33.868 người) so với tháng trước, tăng 1,93% (151.492 người) so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ lực lượng lao động tham gia BHXH đạt 51,18%; lực lượng lao động tham gia BHTN đạt 49,36%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT là đạt 88,23%.

Thu BHXH, BHYT đạt 37,88% so với kế hoạch; tăng 8,15% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tạm tính đến ngày 31/5 là 6.893,4 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ là 7,34% so với kế hoạch thu được giao, giảm 0,36% so với tháng trước, tăng 0,05% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 5 tháng đầu năm, tổng số người tham gia BHXH, BHYT là hơn 8 triệu người (hình minh họa).

Trong 5 tháng đầu năm, tổng số người tham gia BHXH, BHYT là hơn 8 triệu người (hình minh họa).

Trong 5 tháng đầu năm 2024 có 8,88 triệu lượt KCB BHYT (nội trú: 0,73 triệu lượt, ngoại trú: 8,15 triệu lượt), tăng 13,12% so với cùng kỳ năm trước.

Số tiền chi KCB BHYT là 9.880 tỷ đồng (nội tỉnh: 4.950 tỷ đồng, ngoại tỉnh: 4.930 tỷ đồng), tăng 16,87% so cùng kỳ năm trước. Đã thực hiện nhiều giải pháp quản lý chi phí KCB BHYT nên bình quân chi phí KCB tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước (bình quân nội trú: 9.051.595 đồng/lượt, tăng 3,39%, ngoại trú 651.863 đồng/lượt, tăng 6,22% so cùng kỳ năm trước).

Để tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố, BHXH thành phố tập trung thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm. Trong đó, BHXH thành phố tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia. Liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu quản lý doanh nghiệp, quản lý lao động giữa các cơ quan (Thuế, Kế hoạch Đầu tư, Công an...) để xác định chính xác số doanh nghiệp, người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN để yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động tham gia đóng BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của pháp luật.

BHXH thành phố cũng sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách BHXH, BHYT các đơn vị sử dụng lao động, tổ chức dịch vụ thu, cơ sở KCB trên địa bàn; thực hiện nghiêm các biện pháp xử phạt theo quy định, xử lý những cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Phú Lữ

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doanh-nghiep/tp-ho-chi-minh-chi-kham-chua-benh-bhyt-9-880-ty-dong-trong-5-thang-qua-i734463/