Cận cảnh khoảnh khắc hầm đường sắt Chí Thạnh sạt lở, đất đá vùi lấp tàu công trình

Sáng ngày 21-5, khoảng 20m3 đất đá bất ngờ sạt lở bên trong hầm đường sắt Chí Thạnh khiến giao đường sắt Bắc - Nam qua khu vực tê liệt.

Nguồn PLO: https://plo.vn/can-canh-khoanh-khac-ham-duong-sat-chi-thanh-sat-lo-dat-da-vui-lap-tau-cong-trinh-post791681.html