Bộ Công Thương rút giấy phép của loạt doanh nghiệp xăng dầu

Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định thu hồi giấy xác nhận điều kiện kinh doanh của 4 doanh nghiệp phân phối xăng dầu dựa theo đề nghị nộp lại của các doanh nghiệp.

 Các thương nhân kinh doanh xăng dầu bị rút giấy phép đợt này đều là doanh nghiệp phân phối. Ảnh: Việt Linh.

Các thương nhân kinh doanh xăng dầu bị rút giấy phép đợt này đều là doanh nghiệp phân phối. Ảnh: Việt Linh.

Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định thu hồi giấy xác nhận điều kiện kinh doanh của 4 doanh nghiệp phân phối xăng dầu. Các quyết định này được ban hành xét theo đề nghị nộp, hoàn trả lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của các doanh nghiệp và Vụ Thị trường trong nước.

Theo đó, Bộ này ban hành quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của Công ty TNHH Thương mại và Cung ứng Petrolink (quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Doanh nghiệp này hoạt động từ ngày 13/11/2019, được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu ngày 10/1/2022. Đến ngày 26/4, Petrolink có công văn đề nghị nộp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu đối với Công ty TNHH thương mại và vận tải xăng dầu Minh Phát (quận Bình Thạnh, TP.HCM) từ ngày 15/5.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp lần đầu ngày 6/6/2013, thay đổi lần thứ 6 ngày 22/12/2022. Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu do Bộ trưởng Công Thương cấp ngày 27/1/2023. Đến ngày 11/4, công ty này có công văn đề nghị trả lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Tương tự, Công ty TNHH Đức Hạnh (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) cũng nộp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu. Doanh nghiệp này có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp lần đầu ngày 10/10/2005, thay đổi lần thứ 11 ngày 11/9/2020.

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu được cấp lần thứ nhất ngày 26/2/2020, cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày 24/11/2020. Ngày 1/4, doanh nghiệp có công văn đề nghị trả lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối.

Trước đó, vào ngày 7/5, Bộ Công Thương cũng đã ban hành quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu đối với CTCP Thương mại và Dịch vụ vận tải Ngọc Khánh (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp lần đầu ngày 15/11/2002, cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 21/4/2023. Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu được cấp bổ sung, sửa đổi lần thứ 2, ngày 23/5/2023. Ngày 1/4, doanh nghiệp này cũng có văn bản xin hoàn trả lại giấy phép thương nhân phân phối xăng dầu.

Thanh Thương

Nguồn Znews: https://znews.vn/bo-cong-thuong-rut-giay-phep-cua-loat-doanh-nghiep-xang-dau-post1476520.html