Giải trình thuyết phục để trình Quốc hội thông qua với tỷ lệ cao

Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) sáng nay 13/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với dự thảo luật cũng như Báo cáo về một số vấn đề lớn mà Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh trình bày. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, đến nay dự thảo luật cơ bản bảo đảm trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với việc bổ sung dao có tính sát thương cao vào dự thảo luật nhằm tăng cường công tác quản lý, tạo cơ sở pháp lý để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật sử dụng dao có tính sát thương cao. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Quốc phòng và An ninh và các cơ quan rà soát nội dung về dao có tính sát thương cao để bảo đảm thống nhất với Bộ luật Hình sự.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, đây là luật khó, tuy sửa không nhiều nhưng khó trong thiết kế kỹ thuật lập pháp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo, sau phiên họp này, Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì với cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến; hoàn thiện dự thảo luật và báo cáo tiếp thu, giải trình bảo đảm khách quan, có tính thuyết phục cao; xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng văn bản, gửi đại biểu theo quy định, để bảo đảm thông qua tại cuối đợt 2 Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội với tỷ lệ đồng thuận cao.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Khắc Phục - Quang Sỹ - Anh Đức

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/giai-trinh-thuyet-phuc-de-trinh-quoc-hoi-thong-qua-voi-ty-le-cao-225569.htm