Bình Dương: Bất ngờ với mức hỗ trợ hàng tháng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở có thể nhận được

Bình Dương đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tới tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và chế độ chính sách đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở ở Bình Dương

Theo dự thảo lần 2 của UBND tỉnh Bình Dương, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được bố trí ở ấp, khu phố thuộc địa bàn xã, phường, thị trấn. Mỗi ấp hoặc khu phố thành lập 1 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (có Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên).

Số lượng thành viên tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở:

Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn thuộc xã được bố trí từ 3 đến 5 thành viên.

Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn thuộc phường, thị trấn được bố trí từ 5 đến 9 thành viên.

Tỉnh Bình Dương cho rằng, việc bố trí ở ấp từ 3 - 5 người và ở khu phố từ 5 - 9 người sẽ phù hợp với các lực lượng hiện có để củng cố, kiện toàn, thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Mức hỗ trợ hàng tháng

Tỉnh Bình Dương đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở để xin ý kiến như sau:

Tổ trưởng hưởng 5.000.000 đồng/người/tháng.

Tổ phó hưởng 4.700.000 đồng/người/tháng.

Tổ viên hưởng 4.500.000 đồng/người/tháng.

Bình Dương đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Ảnh minh họa

Bình Dương đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Ảnh minh họa

Hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Hàng tháng được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định về bảo hiểm xã hội tự nguyện mức đóng thấp nhất.

Hàng năm được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Hỗ trợ bồi dưỡng

Tỉnh Bình Dương cũng đề xuất, hỗ trợ 220.000 đồng/người/đêm khi cấp có thẩm quyền triệu tập làm nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và tuần tra ban đêm theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động, không quá 10 đêm/người/tháng.

Khi được cử đi bồi dưỡng, huấn luyện được hưởng bồi dưỡng bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân (theo quy định Bộ Công an hướng dẫn mức tiền ăn của cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân.

Khi được điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ ngoài địa bàn phụ trách thì được cơ quan điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phương tiện đi lại, hỗ trợ ăn, nghỉ trong thời gian làm nhiệm vụ.

Chi Lê

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/binh-duong-bat-ngo-voi-muc-ho-tro-hang-thang-ma-thanh-vien-to-bao-ve-an-ninh-trat-tu-co-so-co-the-nhan-duoc-172240523085511989.htm