Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị

Sau phản ánh trên An ninh Thủ đô, lực lượng chức năng thị trấn Đông Anh đã quyết liệt thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 huyện Đông Anh về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn huyện.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tang-cuong-cong-tac-kiem-tra-xu-ly-vi-pham-trat-tu-do-thi-post579792.antd