18/54 địa phương diện sắp xếp đơn vị hành chính đã gửi hồ sơ thẩm định

Bộ Nội vụ đã chủ động đôn đốc các địa phương khẩn trương xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, với 54/54 tỉnh, TP đã hoàn thiện phương án tổng thể, trong đó đến nay có 18/54 tỉnh, TP thuộc diện sắp xếp đã gửi hồ sơ để thẩm định...

Chiều nay, 20/6, Bộ Nội vụ đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ và gặp mặt các phóng viên, biên tập viên nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024).

Tại đây, Ủy viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã phát biểu chúc mừng các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và thông tin những kết quả nổi bật của ngành Nội vụ đạt được trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì họp báo

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì họp báo

Bộ trưởng khẳng định, với phương châm hành động “Kỷ cương, gương mẫu, chuyên nghiệp, hiệu quả”, từ đầu năm đến nay, Bộ Nội vụ luôn phát huy tinh thần chủ động, tích cực triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao theo hướng gắn trách nhiệm của người đứng đầu và thể chế hóa đến từng cá nhân trọng việc tham mưu, thực hiện nhiệm vụ.

Bộ đã làm tốt công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khai thông những điểm nghẽn trong quá trình tổ chức, thực hiện chính sách pháp luật ngành Nội vụ và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đáng chú ý, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước và cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL), Bộ đã chủ động phối hợp các bộ, ngành tiến hành khảo sát, xây dựng phương án sắp xếp các ĐVSNCL thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, phấn đấu đạt mục tiêu đến tháng 9/2024 sắp xếp 140 đơn vị; đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 2/4/2024 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL.

Quang cảnh họp báo cung cấp thông tin định kỳ do Bộ Nội vụ tổ chức

Quang cảnh họp báo cung cấp thông tin định kỳ do Bộ Nội vụ tổ chức

Đặc biệt, Bộ Nội vụ chủ động đôn đốc các địa phương khẩn trương xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, với 54/54 tỉnh, thành phố đã hoàn thiện phương án tổng thể có thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 (cấp huyện có 49 ĐVHC thực hiện sắp xếp, sau sắp xếp dự kiến giảm 12 đơn vị và cấp xã có 1.247 ĐVHC thực hiện sắp xếp, sau sắp xếp dự kiến giảm 624 đơn vị). Trong đó, đến thời điểm này có 18/54 tỉnh, thành phố thuộc diện sắp xếp đã gửi hồ sơ để thẩm định.

Theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, trong quá trình triển khai sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã đã phát sinh những khó khăn vướng mắc về phân loại đô thị, tiêu chuẩn của ĐVHC, phân loại ĐVHC và kinh phí thực hiện. Bộ đã kịp thời phối hợp các bộ, ngành liên quan tham mưu cho Chính phủ để báo cáo UBTV Quốc hội xem xét, ban hành theo thẩm quyền Nghị quyết để các địa phương có cơ sở pháp lý thực hiện bảo đảm đúng tiến độ đề ra (trước 30/9/2024).

Từ đầu năm đến nay, thực hiện công tác xây dựng thể chế, Bộ Nội vụ đã trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 7; trình UBTV Quốc hội thông qua 2 nghị quyết, 1 báo cáo; trình Chính phủ ban hành 3 nghị định, 4 nghị quyết. Đồng thời đang trình Chính phủ xem xét ban hành 10 nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 11 quyết định, 1 công điện; ban hành theo thẩm quyền 3 thông tư, 2 văn bản hợp nhất...

Linh Nguyễn

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/18-54-dia-phuong-dien-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-da-gui-ho-so-tham-dinh.html