Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 không còn bệnh phong

Đó là mục tiêu của kế hoạch loại trừ bệnh phong trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 do UBND tỉnh vừa ban hành.

Kế hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2025, các huyện: Cao Lãnh, Châu Thành, Hồng Ngự, Thanh Bình, Lai Vung và TP Cao Lãnh được kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện; duy trì kết quả đã đạt được, thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh phong phù hợp, hiệu quả.

Kế hoạch đề ra nhiều nội dung thực hiện như: đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống bệnh phong và chính sách của người bệnh phong đến gia đình, cộng đồng, xã hội nhằm nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm trong các hoạt động phòng, chống bệnh phong. Thực hiện có hiệu quả các chính sách của Nhà nước đối với bệnh phong trên địa bàn tỉnh bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Tổ chức khám da trong cộng đồng nhằm phát hiện bệnh phong và khám cho tất cả người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân phong; lồng ghép khám da phát hiện bệnh phong trong các hoạt động khám, điều trị bệnh ở cộng đồng; tăng cường kỹ năng phát hiện bệnh phong mới ở các phòng khám đa khoa, chuyên khoa khác thông qua đào tạo huấn luyện.

Hướng dẫn cho bệnh nhân về kiến thức và kỹ thuật tự chăm sóc tàn tật cho bản thân tại nhà; cung cấp dụng cụ cần thiết để bệnh nhân có thể tự chăm sóc bản thân. Đồng thời, cung cấp tài liệu hướng dẫn chăm sóc tàn tật và phục hồi chức năng cho bệnh nhân phong tàn tật để họ tự chăm sóc.

Thiết lập hệ thống giám sát, hỗ trợ hiệu quả công tác chăm sóc tàn tật và thực hiện quản lý theo dõi chăm sóc tàn tật trên từng bệnh nhân; thực hiện phẫu thuật đơn giản. Tăng cường đưa bệnh nhân đi phẫu thuật để phục hồi chức năng, làm bàn tay, chân giả cho số bệnh nhân có chỉ định.

PV

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/suc-khoe/tinh-phan-dau-den-nam-2030-khong-con-benh-phong-122602.aspx