Cuộc chiến đấu với tướng cướp Bạch Hải Đường (Kỳ III)

Cuộc chiến đấu với tướng cướp Bạch Hải Đường (Kỳ III)

Hiếu trố mắt. Anh biết. Lê Phước Sang là một tên được Mỹ cưng, nghe đâu hắn là người của CIA, chả thế mà từ...