Viettel đạt doanh thu 120 ngàn tỷ đồng trong bối cảnh chi tiêu về viễn thông giảm do Covid-19

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Tập đoàn Viettel đã phải thay đổi chiến lược kinh doanh để thích ứng với diễn...
Chuyển đổi số giúp Viettel hoàn thành kế hoạch 6 tháng

Chuyển đổi số giúp Viettel hoàn thành kế hoạch 6 tháng

Chuyển đổi số giúp Viettel đạt doanh thu 120 nghìn tỷ đồng

Chuyển đổi số giúp Viettel đạt doanh thu 120 nghìn tỷ đồng

Doanh thu Viettel tăng mạnh so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2020

Doanh thu Viettel tăng mạnh so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2020

Doanh thu từ khách hàng cá nhân trên nền tảng số của Viettel tăng 60%

Doanh thu từ khách hàng cá nhân trên nền tảng số của Viettel tăng 60%

Viettel thay đổi chiến lược kinh doanh để thích ứng với tình hình dịch Covid-19

Viettel thay đổi chiến lược kinh doanh để thích ứng với tình hình dịch Covid-19

6 tháng đầu năm 2020, Viettel gặt hái 120 nghìn tỷ đồng nhờ nỗ lực chuyển đổi số

Viettel IDC miền Trung khai trương văn phòng mới

Thông minh hóa hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỷ nguyên điện toán đám mây

Thời đại của văn phòng 'trên mây' và bài toán an toàn dữ liệu

Thời đại của văn phòng 'trên mây'