Khởi nghiệp tuổi 'lên lão'

Khởi nghiệp tuổi 'lên lão'

Khởi nghiệp cho người cao tuổi được coi là một trong những giải pháp nhằm bảo đảm an sinh xã hội, để người...

Đổi mới xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú

Bổ sung quy định xét tặng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú

Bổ sung quy định xét tặng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú

Xét tặng danh hiệu 'Nghệ sĩ nhân dân', 'Nghệ sĩ ưu tú' có nhiều thay đổi

Xét tặng danh hiệu 'Nghệ sĩ nhân dân', 'Nghệ sĩ ưu tú' có nhiều thay đổi

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác người cao tuổi năm 2021

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác người cao tuổi năm 2021

Hậu Giang đẩy mạnh tuyên truyền về công tác gia đình

Hậu Giang đẩy mạnh tuyên truyền về công tác gia đình

Tòa tước quyền giám hộ của con đối với mẹ già 94 tuổi

Tòa tước quyền giám hộ của con đối với mẹ già 94 tuổi

Huy động nguồn lực xã hội phát triển các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi

Huy động nguồn lực xã hội phát triển các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi

Hà Nội tổng kết 10 năm thực hiện Luật Người khuyết tật, Luật Người cao tuổi

Hà Nội tổng kết 10 năm thực hiện Luật Người khuyết tật, Luật Người cao tuổi

Quảng Ninh: Nhiều chính sách riêng đặc thù đối với người cao tuổi

Quảng Ninh: Nhiều chính sách riêng đặc thù đối với người cao tuổi

Rối loạn tâm thần ở người cao tuổi

Rối loạn tâm thần ở người cao tuổi

Đẩy mạnh xã hội hóa các cơ sở chăm sóc người cao tuổi

Đẩy mạnh xã hội hóa các cơ sở chăm sóc người cao tuổi

Thực hiện tốt chính sách về chăm lo người cao tuổi

Thực hiện tốt chính sách về chăm lo người cao tuổi

Biểu dương cán bộ Hội Người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc

Tôn vinh 325 tấm gương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc

Tôn vinh 325 tấm gương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc

Thực hiện tốt hơn nữa các chính sách về người cao tuổi

Thực hiện tốt hơn nữa các chính sách về người cao tuổi

Hội Người cao tuổi Việt Nam xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước

Hội Người cao tuổi Việt Nam xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước

Mở rộng đối tượng được trợ giúp xã hội

Mở rộng đối tượng được trợ giúp xã hội

Phát triển mạng lưới trợ giúp xã hội để đáp ứng yêu cầu người cao tuổi

Phát triển mạng lưới trợ giúp xã hội để đáp ứng yêu cầu người cao tuổi

Sẽ phát triển mạng lưới cơ sở dịch vụ chăm sóc người cao tuổi

Sẽ phát triển mạng lưới cơ sở dịch vụ chăm sóc người cao tuổi

Sẽ sửa đổi nhiều chính sách trợ giúp xã hội

Sẽ sửa đổi nhiều chính sách trợ giúp xã hội

Làm việc với tỉnh về việc thực hiện Luật Người cao tuổi

Làm việc với tỉnh về việc thực hiện Luật Người cao tuổi

Các thư viện công cộng tăng cường phục vụ người cao tuổi

Các thư viện công cộng tăng cường phục vụ người cao tuổi

Tăng cường phục vụ người cao tuổi trong các thư viện công cộng

Tăng cường phục vụ người cao tuổi trong các thư viện công cộng

Các thư viện công cộng tăng cường phục vụ người cao tuổi

Các thư viện công cộng tăng cường phục vụ người cao tuổi

Tăng cường hoạt động phục vụ người cao tuổi trong các thư viện công cộng

Tăng cường hoạt động phục vụ người cao tuổi trong các thư viện công cộng

Mái ấm thứ hai của người cao tuổi

Mái ấm thứ hai của người cao tuổi

Bến Tre thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc

Bến Tre thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc

Lai Châu không tổ chức khai mạc Ngày sách Việt Nam năm 2020

Lai Châu không tổ chức khai mạc Ngày sách Việt Nam năm 2020

Tăng cường truyền thông đảm bảo chính sách Bảo hiểm Y tế cho người cao tuổi

Tăng cường truyền thông đảm bảo chính sách Bảo hiểm Y tế cho người cao tuổi

Hơn 1,7 triệu người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Hơn 1,7 triệu người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Năm 2020: Bảo đảm 100% người cao tuổi có thẻ BHYT

Năm 2020: Bảo đảm 100% người cao tuổi có thẻ BHYT

Hỗ trợ, quan tâm người cao tuổi

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chăm sóc người cao tuổi

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chăm sóc người cao tuổi

Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi

Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi

Phó Thủ tướng: Phát huy vai trò tư vấn, giám sát của người cao tuổi

Phó Thủ tướng: Phát huy vai trò tư vấn, giám sát của người cao tuổi

Năm 2030, quy mô dân số Việt Nam dự kiến đạt 104 triệu người

Năm 2030, quy mô dân số Việt Nam dự kiến đạt 104 triệu người

Năm 2030, chiều cao thanh niên Việt chưa đạt 1,7 mét

Năm 2030, chiều cao thanh niên Việt chưa đạt 1,7 mét

Trợ giúp xã hội với người cao tuổi, người khuyết tật: Nhiều quy định, nhưng thực thi vẫn gặp khó

Trợ giúp xã hội với người cao tuổi, người khuyết tật: Nhiều quy định, nhưng thực thi vẫn gặp khó

Xã hội hóa chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - bước đi hợp xu hướng

Xã hội hóa chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - bước đi hợp xu hướng

Để không lãng phí nguồn lực 60+

Để không lãng phí nguồn lực 60+

Nhiều giải pháp thu hút người dân tham gia tham gia bảo hiểm xã hội

Nhiều giải pháp thu hút người dân tham gia tham gia bảo hiểm xã hội

Chung tay chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho người cao tuổi

Chung tay chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho người cao tuổi

Bộ luật Lao động (sửa đổi): Hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, an sinh xã hội bền vững

Bộ luật Lao động (sửa đổi): Hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, an sinh xã hội bền vững

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam: Nghệ An thực hiện tốt chính sách người cao tuổi

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam: Nghệ An thực hiện tốt chính sách người cao tuổi