Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng cho quan hệ Việt Nam - Liên Bang Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19-20/6. Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, kỳ vọng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga trên tất cả các lĩnh vực. Quá trình xây dựng và phát triển quan hệ ngoại giao giữa và Việt Nam - Liên Bang Nga mà trước đây là Việt Nam - Liên Xô đã được đặt nền móng từ rất lâu. Trong hành trình tìm đường cứu nước, Người anh hùng dân tộc Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã có 3 lần với tổng thời gian hơn 6 năm sống và hoạt động ở nước Nga Xô viết. Đây là khoảng thời gian Người tập trung trí tuệ để tìm hiểu thực tiễn và những bài học của cách mạng Tháng Mười Nga. Và cũng là cơ hội để Người hoàn thiện lý luận và bài học cách mạng về giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản.

Bài 3: Người khai phá, mở đường

Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới hiện đại, một đại diện của giai cấp công nhân và dân tộc thuộc địa tham gia sáng lập Đảng tiên phong của giai cấp công nhân ở một nước đế quốc lớn đang áp bức dân tộc mình.

Tròn 113 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước

Hôm nay (5/6), kỷ niệm 113 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước.

Giá trị trường tồn trong quan điểm của V.I.Lênin về phòng, chống tham nhũng

V.I.Lênin - vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng vô sản thế giới - đã để lại nhiều di sản quý báu, trong đó quan điểm về chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí là vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc, được Đảng ta tiếp thu, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn.

Tây Hồ: Gắn việc học tập, làm theo Bác với việc giải quyết việc mới, việc khó

Sáng 23-5, tại khu di tích lịch sử Đá Chông (huyện Ba Vì), Quận ủy Tây Hồ tổ chức Lễ báo công dâng Bác; sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị 'về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2023-2024.

Tây Hồ: hiệu quả từ phong trào học và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày 23/5, tại khu di tích lịch sử Đá Chông (huyện Ba Vì), Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ báo công dâng Bác; sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/T.Ư của Bộ Chính trị 'về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2023 – 2024.

Quận Tây Hồ: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác

Ngày 23/5, tại Khu di tích lịch sử Đá Chông (huyện Ba Vì), Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ báo công dâng Bác; sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị 'về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2023-2024.

Hồ Chí Minh thâu thái, kết tinh, lan tỏa những giá trị dân tộc và thời đại

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết tinh những giá trị dân tộc như bất khuất, kiên cường, tự chủ, sáng tạo, thích ứng hoàn cảnh và mọi biến đổi để giành thắng lợi; là sự thâu thái những giá trị của nhân loại: hòa bình, độc lập dân tộc, hợp tác, tiến bộ, nhân văn và phát triển. Người đã lan tỏa những giá trị đó trên toàn thế giới, cống hiến vào phong trào giải phóng dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội.

Thêm hiểu về tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng Công an nhân dân

Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập, Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học – kỹ thuật (Trung đoàn 31) đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về 'Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân' trong tuổi trẻ Trung đoàn.

Hồ Chí Minh kết tinh truyền thống dân tộc với giá trị thời đại

Nghiên cứu di sản Hồ Chí Minh về CNXH thấy rõ đặc trưng, mục tiêu, động lực của CNXH khoa học vẫn theo học thuyết Mác - Lê-nin nhưng rất Việt Nam, xây dựng CNXH gắn với bản sắc và đặc điểm Việt Nam.

Hồ Chí Minh kết tinh truyền thống dân tộc với giá trị thời đại

Hồ Chí Minh tiêu biểu cho những giá trị của nhân loại và thời đại là: Hòa bình, hợp tác, độc lập dân tộc, tự do, bình đẳng và tiến bộ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - một con người vĩ đại

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài và người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, một chiến sĩ cách mạng kiên cường và người bạn thân thiết của các dân tộc trên thế giới. Tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi người dân đất Việt. Trước lúc đi xa, Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân tộc Việt Nam một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức của người cách mạng - phẩm chất tận trung với nước, tận hiếu với dân.

Mỗi dịp sinh nhật Các Mác chúng ta thêm tin tưởng, kiên quyết đi theo lý tưởng cách mạng vô sản!

Lý tưởng cao đẹp của Các Mác là mục tiêu mà nhân loại văn minh phấn đấu, vươn tới, không ngừng làm cho vật chất ngày càng nhiều, tinh thần ngày càng tiến, tình người ngày càng đầy.

Ảnh hiếm về cuộc đời lãnh tụ Lenin

Những bức ảnh hiếm về cuộc đời lãnh tụ Lenin được trang Russia Beyond đăng tải.

Đồng chí Trần Phú: Tổng Bí thư đầu tiên, nhà lý luận xuất sắc của Đảng

Với 27 năm tuổi đời, hơn 8 năm hoạt động cách mạng, gần một năm trên cương vị Tổng Bí thư (từ tháng 10/1930 đến tháng 4/1931), đồng chí Trần Phú đã có những đóng góp to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Lời căn dặn 'Hãy giữ vững chí khí chiến đấu' của Tổng Bí thư Trần Phú trước lúc hy sinh là khí phách kiên cường, biểu hiện cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, thể hiện niềm tin tất thắng vào lý tưởng và con đường cách mạng đã lựa chọn.

Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, người con ưu tú của dân tộc

Chỉ với 27 năm tuổi đời, hơn 8 năm hoạt động cách mạng, gần một năm trên cương vị Tổng Bí thư (từ 10/1930 đến 4/1931), nhưng đồng chí Trần Phú đã có những đóng góp to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đặc biệt là thời kỳ Đảng mới ra đời.

Tấm gương tiêu biểu cho lớp thanh niên yêu nước

Đồng chí Trần Phú là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta, cả cuộc đời đồng chí đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng

Ngày 30/4/1975 là một ngày lịch sử vô cùng trọng đại. Đó là ngày đất nước sạch bóng quân thù, non sông thu về một mối, Bắc – Nam liền một dải. Ngày này, đường phố rực rỡ cờ và hoa, lòng người dân mừng vui phơi phới… Vui ngày toàn thắng, mỗi người Việt Nam nói chung, Bình Thuận nói riêng lại trào dâng lòng thành kính, biết ơn và nhớ Bác khôn nguôi!

Nhà lý luận chính trị xuất sắc của Đảng

Tổng Bí thư Trần Phú, học trò tài năng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Cộng sản kiên trung và là nhà lãnh đạo, nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta. Với 27 tuổi đời, hơn 5 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, gần 1 năm làm Tổng Bí thư, đồng chí đã để lại những di sản quý báu, những bài học có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, người con ưu tú của dân tộc

Đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, người cộng sản kiên trung và là nhà lãnh đạo xuất sắc. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí để lại những di sản quý báu, những bài học có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.

Đồng chí Trần Phú - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TS. Đặng Duy Báu. Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1.5.1904 tại thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, nguyên quán ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Mồ côi cha mẹ từ lúc còn nhỏ, nên anh đã sớm có ý thức tự lập. Năm 14 tuổi, anh tốt nghiệp trường Pháp - Việt Đông Ba, năm 18 tuổi đỗ đầu kỳ thi Thành Chung ở Trường Quốc học Huế và được bổ nhiệm làm giáo viên Trường Tiểu học Cao Xuân Dục ở Vinh (Nghệ An).

Tổng Bí thư Trần Phú - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là người thầy đầu tiên dẫn dắt đồng chí Trần Phú đi theo con đường cách mạng vô sản. Chính người thầy vĩ đại Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh là người phát hiện và giúp đỡ đồng chí Trần Phú trong suốt quá trình hoạt động, phấn đấu trở thành người cộng sản ưu tú, nhà lý luận xuất sắc, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta.

Hội thảo '70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An'

Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học '70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An' cùng triển lãm chuyên đề 'Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng'.

Phê phán luận điệu xuyên tạc quan điểm của V.I.Lênin 'Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nó biết tự vệ'

Một trong những luận điểm khoa học cơ bản trong học thuyết của V.I.Lênin về bảo vệ Tổ quốc là: 'Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nó biết tự vệ'. Tuy nhiên, sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch, phản động đã bóp méo, xuyên tạc quan điểm đúng đắn của Lênin.

Người Việt trẻ tại Nga tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 154 năm Ngày sinh Lãnh tụ Vladimir Lenin

Thông qua các buổi tham quan, dã ngoại, các bạn trẻ Việt tại Nga đã có cơ hội tìm hiểu về cuộc đời và những cống hiến vĩ đại của Lãnh tụ Vladimir Ilyich Lenin.

Tiếp tục vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

Là người đặt nền móng kiến thiết nên chủ nghĩa xã hội hiện thực, xây dựng Đảng kiểu mới, V.I.Lênin (Vladimir Ilych Lenin) để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử thế giới hiện đại. Với tính cách mạng, ưu việt, những tư tưởng về phát triển xã hội của ông cho đến nay vẫn giữ nguyên giá trị, được Đảng ta vận dụng linh hoạt, hiệu quả trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V. I. Lenin

Ngày 22/4, nhân kỷ niệm 154 năm ngày sinh Lãnh tụ phong trào cách mạng vô sản Nga Vladimir Ilyich Lenin, Đảng Cộng sản Liên bang Nga cùng nhiều cơ quan, tổ chức xã hội và phong trào yêu nước đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm và viếng lăng Lenin tại Quảng trưởng Đỏ ở thủ đô Moskva. Phản ánh của PV TTXVN tại địa bàn.

Kỷ niệm154 năm Ngày sinh V. I. Lenin tại LB Nga

Ngày 22/4, nhân kỷ niệm 154 năm ngày sinh của lãnh tụ phong trào cách mạng vô sản Nga Vladimir Ilich Lenin, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), nhóm nghị sĩ của KPRF tại Duma quốc gia (Hạ viện) Nga, Ủy ban KPRF ở thành phố Moskva, đoàn thanh niên Komsomol Lenin, cùng với các tổ chức xã hội, phong trào yêu nước cánh tả đã tổ chức đặt vòng hoa và viếng Lăng Lenin trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Sáng 22/4, nhân kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2024), Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dẫn đầu, đã tới dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin ở Công viên Lênin (đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội).

Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới

V.I.Lênin tên thật là Vladimir Ilych Ulianov, sinh ngày 22-4-1870 ở Simbirsk (nay là Ulianovsk, Nga), trong một gia đình nhà giáo tiến bộ. Ông là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của V.I.Lênin đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động toàn thế giới, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đấu tranh cho hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc.

Lãnh đạo TP Hà Nội, dâng hoa kỷ niệm Ngày sinh V.I.Lênin

Nhân dịp kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870 - 22/4/2024), sáng nay (22/4), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh dẫn đầu đã tới dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin ở Vườn hoa Chi Lăng, đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình.

Phê phán luận điệu xuyên tạc quan điểm của V.I.Lênin 'Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nó biết tự vệ'

Một trong những luận điểm khoa học cơ bản trong học thuyết của V.I.Lênin về bảo vệ Tổ quốc là: 'Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nó biết tự vệ'. Tuy nhiên, sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch, phản động đã bóp méo, xuyên tạc quan điểm đúng đắn của Lenin.

V.I. Lê-nin - lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới

Vla-đi-mia I-lích Lê-nin (V.I. Lê-nin) đã lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành Cách mạng tháng Mười, thành lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo.

Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin

Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học cho rằng, việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin là một trong những yếu tố, cơ sở lý luận quan trọng, bảo đảm thành công của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Đồng chí Trần Phú - tấm gương mẫu mực về chí khí chiến đấu của người cộng sản

Đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta, là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của Đảng và Nhân dân, tấm gương mẫu mực về chí khí chiến đấu của người cộng sản.

Đồng chí Trần Phú - Người dự thảo bản Luận cương chính trị của Đảng ta

Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1.5.1904 tại thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, Phú Yên; nguyên quán ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Đồng chí là tấm gương tiêu biểu cho lớp thanh niên yêu nước, khát khao lý tưởng và trần đầy nhiệt huyết cách mạng; là người dự thảo bản Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hà Tĩnh long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Sáng 17.4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (01.5.1904 – 01.5.2024).

Bí ẩn tập Bản thảo Voynich

Kể từ khi được tái phát hiện vào năm 1912, Bản thảo Voynich với những dòng chữ và hình ảnh minh họa kỳ lạ đã được các học giả tìm cách giải mã.

Truyền thống gia đình, quê hương bồi đắp bản lĩnh của Anh Cả Nguyễn Lương Bằng(*)

Truyền thống gia đình, quê hương đã bồi đắp bản lĩnh của Anh Cả Nguyễn Lương Bằng - người con ưu tú của quê hương Hải Dương trong thời đại Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng

Sáng 28-3, nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (2-4-1904 - 2-4-2024), lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dâng hương tại Nhà tưởng niệm ở xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương) và dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng do tỉnh Hải Dương tổ chức.

Hải Dương: Tổ chức Lễ Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng

Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (2-4-1904 / 2-4/2024), sáng 28-3, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dâng hương tại Nhà tưởng niệm ở xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện và dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng do tỉnh Hải Dương tổ chức. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ.

Lễ Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Đồng chí Nguyễn Lương Bằng

Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/04/1904 - 02/04/2024), sáng 28/3, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dâng hương tại Nhà tưởng niệm ở xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện và dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng do tỉnh Hải Dương tổ chức. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ.