Nữ chủ quán karaoke cả gan giấu 2kg ma túy đá trong phòng hát

Nữ chủ quán karaoke cả gan giấu 2kg ma túy đá trong phòng hát

Hai cha con mang 5 bánh heroin, 2 kg ma túy đá

Hai cha con mang 5 bánh heroin, 2 kg ma túy đá

Thưởng nóng Ban chuyên án bắt nữ quái tàng trữ 2,1kg ma túy đá

Thưởng nóng Ban chuyên án bắt nữ quái tàng trữ 2,1kg ma túy đá

Những điều chưa biết về nữ quái tàng trữ 2,1 kg ma túy đá

Những điều chưa biết về nữ quái tàng trữ 2,1 kg ma túy đá

Nghệ An: Bắt 'nữ quái' tàng trữ 2,1 kg ma túy đá

Nghệ An: Bắt 'nữ quái' tàng trữ 2,1 kg ma túy đá

Nghệ An: Bắt chủ quán karaoke giấu 2kg ma túy đá trong phòng hát

Nghệ An: Bắt chủ quán karaoke giấu 2kg ma túy đá trong phòng hát

Nghệ An: Bắt giữ chủ quán karaoke tàng trữ 2kg ma túy đá

Nghệ An: Bắt giữ chủ quán karaoke tàng trữ 2kg ma túy đá

Nghệ An: Bắt giữ đối tượng tàng trữ hơn 2 kg ma túy đá tại quán karaoke

Nghệ An: Bắt giữ đối tượng tàng trữ hơn 2 kg ma túy đá tại quán karaoke

Người phụ nữ giấu 2 kg ma túy đá vào phòng karaoke

Người phụ nữ giấu 2 kg ma túy đá vào phòng karaoke

Nghệ An: Bắt đối tượng mang 2kg ma túy đá đến quán karaoke

Nghệ An: Bắt đối tượng mang 2kg ma túy đá đến quán karaoke

Cho 2kg ma túy đá vào túi trà Thái Lan đi bán

Cho 2kg ma túy đá vào túi trà Thái Lan đi bán

Nữ chủ quán karaoke cả gan giấu 2kg ma túy đá trong phòng hát

Nữ chủ quán karaoke cả gan giấu 2kg ma túy đá trong phòng hát

Phát hiện hơn 2kg ma túy đá trong quán karaoke

Phát hiện hơn 2kg ma túy đá trong quán karaoke

Bắt 'quý bà' U50 cất giấu 2,1kg ma túy ngay trong quán karaoke gia đình

Bắt 'quý bà' U50 cất giấu 2,1kg ma túy ngay trong quán karaoke gia đình