Hoảng hồn phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn trong túi nylon treo trên xe máy

Hoảng hồn phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn trong túi nylon treo trên xe máy

Trong đêm tối, người dân nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Khi đến gần, người dân bất ngờ phát hiện một...
Bé trai nguyên dây rốn bọc túi nylon treo trên xe máy bên đường

Bé trai nguyên dây rốn bọc túi nylon treo trên xe máy bên đường

Quảng Ngãi: Một bé trai bị bỏ túi ni lông treo trên xe ven đường

Quảng Ngãi: Một bé trai bị bỏ túi ni lông treo trên xe ven đường

Phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn treo trên xe máy

Phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn treo trên xe máy

Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong bịch nilong treo trên xe máy

Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong bịch nilong treo trên xe máy

Quảng Ngãi: Bé sơ sinh bị bỏ trong túi nilon, treo trên xe máy dựng ven đường

Quảng Ngãi: Bé sơ sinh bị bỏ trong túi nilon, treo trên xe máy dựng ven đường

Giật mình thấy bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trên xe máy

Giật mình thấy bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trên xe máy

Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ trong túi nilon treo trên xe máy

Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ trong túi nilon treo trên xe máy

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong đêm

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong đêm

Bé trai sơ sinh trong túi nilon treo trên xe máy bên đường

Bé trai sơ sinh trong túi nilon treo trên xe máy bên đường

Bé trai còn nguyên dây rốn, gói trong túi treo trên xe người đi đường

Bé trai còn nguyên dây rốn, gói trong túi treo trên xe người đi đường

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ trong túi nilon, treo trên xe máy bên đường

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ trong túi nilon, treo trên xe máy bên đường

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ trong túi nylon treo trên xe máy

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ trong túi nylon treo trên xe máy

Phẫn nộ: Bé sơ sinh bị bỏ trong bao nylon treo trên xe máy

Phẫn nộ: Bé sơ sinh bị bỏ trong bao nylon treo trên xe máy

Quảng Ngãi: Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi

Quảng Ngãi: Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi