Lần theo đường đi của 39 bánh heroin, giăng bẫy bắt 'ông trùm' ma túy liên tỉnh

Lần theo đường đi của 39 bánh heroin, giăng bẫy bắt 'ông trùm' ma túy liên tỉnh

Liên tiếp triệt phá đường dây ma túy 'khủng'

Liên tiếp triệt phá đường dây ma túy 'khủng'

Vận chuyển 39 bánh heroin từ Sơn La về Hà Nội để mang lên Cao Bằng tiêu thụ

Vận chuyển 39 bánh heroin từ Sơn La về Hà Nội để mang lên Cao Bằng tiêu thụ

Hà Nội: Phá đường dây vận chuyển ma túy 'khủng', thu giữ 39 bánh heroin

Hà Nội: Phá đường dây vận chuyển ma túy 'khủng', thu giữ 39 bánh heroin

CA quận Thanh Xuân nhận thư khen của Giám đốc CATP Hà Nội

CA quận Thanh Xuân nhận thư khen của Giám đốc CATP Hà Nội

Khám phá đường dây vận chuyển 39 bánh heroin từ Sơn La về Hà Nội

Khám phá đường dây vận chuyển 39 bánh heroin từ Sơn La về Hà Nội

Bắt hai đối tượng trong đường dây ma túy lớn từ Sơn La về Hà Nội

Bắt hai đối tượng trong đường dây ma túy lớn từ Sơn La về Hà Nội