Tuyến hàng hải Nhật Bản - Chu Lai: Con đường giao thương quốc tế khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Tuyến hàng hải Nhật Bản - Chu Lai: Con đường giao thương quốc tế khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Đầu tư bài bản, công nghiệp ôtô trong nước đang hình thành

Đầu tư bài bản, công nghiệp ôtô trong nước đang hình thành

Thaco khánh thành đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất xe du lịch Thaco Mazda

Thaco khánh thành đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất xe du lịch Thaco Mazda

Khánh thành nhà máy sản xuất ô tô Thaco Mazda

Khánh thành nhà máy sản xuất ô tô Thaco Mazda

Thaco khánh thành nhà máy sản xuất ô tô 50.000 xe mỗi năm

Thaco khánh thành nhà máy sản xuất ô tô 50.000 xe mỗi năm

Thaco khánh thành nhà máy lắp ráp Mazda, công suất lắp ráp 100.000 xe/năm

Thaco khánh thành nhà máy lắp ráp Mazda, công suất lắp ráp 100.000 xe/năm

Khai trương tuyến hàng hải quốc tế Nhật Bản – Chu Lai

Khai trương tuyến hàng hải quốc tế Nhật Bản – Chu Lai