CLIP: Nhiều phát hiện mới tại Di sản thế giới Thành nhà Hồ

CLIP: Nhiều phát hiện mới tại Di sản thế giới Thành nhà Hồ

Thêm nhiều tư liệu mới góp phần nghiên cứu, khôi phục dấu tích kiến trúc Thành nhà Hồ qua các thời kỳ lịch...
Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khảo cổ, bảo tồn, mở cửa đón khách tham quan Hoàng thành Thăng Long

Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khảo cổ, bảo tồn, mở cửa đón khách tham quan Hoàng thành Thăng Long

Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội: Khẳng định vị thế di sản thế giới

Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội: Khẳng định vị thế di sản thế giới

Thành lập Hội đồng giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Thành lập Hội đồng giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Thành lập Hội đồng giám định cổ vật

Thành lập Hội đồng giám định cổ vật

Thành lập Hội đồng Giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Thành lập Hội đồng Giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Đơn giản, mà khó vô cùng

Hoàng Thành Thăng Long: Bảo tồn sao cho xứng là Di sản văn hóa thế giới?

Hoàng Thành Thăng Long: Bảo tồn sao cho xứng là Di sản văn hóa thế giới?

Khai mở thêm nhiều bí mật từ lòng đất

Khai mở thêm nhiều bí mật từ lòng đất

Hoàng thành sâu lắng ngàn xưa...

Hoàng thành sâu lắng ngàn xưa...

Gợi mở khôi phục không gian điện Kính Thiên

Gợi mở khôi phục không gian điện Kính Thiên

Thêm cứ liệu để khôi phục điện Kính Thiên

Thêm cứ liệu để khôi phục điện Kính Thiên

Rõ nét hơn dấu tích 1300 năm lịch sử

Rõ nét hơn dấu tích 1300 năm lịch sử

Cận cảnh khu vực điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long sau khi được khai quật

Cận cảnh khu vực điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long sau khi được khai quật

Di sản Hoàng thành Thăng Long: Khẳng định thêm bề dày lịch sử

Di sản Hoàng thành Thăng Long: Khẳng định thêm bề dày lịch sử

Phát hiện mới của các nhà khảo cổ tại Hoàng thành Thăng Long

Phát hiện mới của các nhà khảo cổ tại Hoàng thành Thăng Long

Kết quả khai quật khảo cổ ở Hoàng thành Thăng Long: Thêm nhiều sử liệu quý báu

Kết quả khai quật khảo cổ ở Hoàng thành Thăng Long: Thêm nhiều sử liệu quý báu

Làm rõ diện mạo điện Kính Thiên sau cuộc khai quật tại Hoàng thành Thăng Long

Làm rõ diện mạo điện Kính Thiên sau cuộc khai quật tại Hoàng thành Thăng Long

Thêm phát hiện quan trọng về Hoàng thành

Thêm phát hiện quan trọng về Hoàng thành

Phát hiện dấu tích 'vườn thượng uyển' tại Hoàng Thành Thăng Long

Phát hiện dấu tích 'vườn thượng uyển' tại Hoàng Thành Thăng Long

Bảo vật quốc gia - Cần lan tỏa giá trị

Bảo vật quốc gia - Cần lan tỏa giá trị

Hút khách từ di sản

Hút khách từ di sản

Tưởng niệm Nishi - người bạn quý của khảo cổ học Việt Nam

Tưởng niệm Nishi - người bạn quý của khảo cổ học Việt Nam

'Ngọn nguồn dân tộc Việt' dang dở theo GS Hà Văn Tấn về trời

'Ngọn nguồn dân tộc Việt' dang dở theo GS Hà Văn Tấn về trời

Khám phá thú vị về tượng rồng đá cắn thân

Khám phá thú vị về tượng rồng đá cắn thân

Cứ đà này di tích thời đại Hùng Vương sẽ không còn

Cứ đà này di tích thời đại Hùng Vương sẽ không còn

Mạch nguồn bất tận

Mạch nguồn bất tận

Nguy cơ vĩnh viễn mất di tích thời Hùng Vương

Nguy cơ vĩnh viễn mất di tích thời Hùng Vương

Quy hoạch khảo cổ

Quy hoạch khảo cổ

PGS.TS Tống Trung Tín được bầu làm Chủ tịch Hội khảo cổ học Việt Nam

PGS.TS Tống Trung Tín được bầu làm Chủ tịch Hội khảo cổ học Việt Nam

Dạy sử cho học sinh tại Hoàng thành Thăng Long và khu di tích Cổ Loa

Dạy sử cho học sinh tại Hoàng thành Thăng Long và khu di tích Cổ Loa

Khảo cổ góp phần nghiên cứu lịch sử văn hóa nước nhà

Khảo cổ góp phần nghiên cứu lịch sử văn hóa nước nhà

Nhiều đóng góp quan trọng trong bảo tồn di tích, di vật khảo cổ học

Nhiều đóng góp quan trọng trong bảo tồn di tích, di vật khảo cổ học

Nhiều đóng góp quan trọng trong bảo tồn di tích, di vật khảo cổ học

Nhiều đóng góp quan trọng trong bảo tồn di tích, di vật khảo cổ học

Phát huy giá trị di sản thời đại Hùng Vương tại Hà Nội

Phát huy giá trị di sản thời đại Hùng Vương tại Hà Nội

Bất cập quy hoạch khảo cổ

Phát huy giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương trên đất Thăng Long

Phát huy giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương trên đất Thăng Long

Phát huy giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương trên đất Thăng Long

Phát huy giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương trên đất Thăng Long