Vụ Đà Nẵng chi hơn 10 tỷ đồng cho 24 cán bộ thôi việc: 300 người thuộc diện được hỗ trợ nếu tự nguyện thôi việc

Vụ Đà Nẵng chi hơn 10 tỷ đồng cho 24 cán bộ thôi việc: 300 người thuộc diện được hỗ trợ nếu tự nguyện thôi việc

Đà Nẵng: Chi hơn 10 tỷ đồng cho 24 cán bộ thôi việc tự nguyện

Đà Nẵng: Chi hơn 10 tỷ đồng cho 24 cán bộ thôi việc tự nguyện

Đà Nẵng chi 450 triệu/một trường hợp thôi việc

Đà Nẵng chi 450 triệu/một trường hợp thôi việc

Đà Nẵng: Bổ nhiệm cùng lúc 2 Phó Giám đốc sở

Đà Nẵng: Bổ nhiệm cùng lúc 2 Phó Giám đốc sở

Đà Nẵng sẽ xử lý công khai 'cò' tung tin đồn để thổi giá đất

Đà Nẵng sẽ xử lý công khai 'cò' tung tin đồn để thổi giá đất

Đà Nẵng chính thức lên tiếng thông tin có thêm quận mới

Đà Nẵng chính thức lên tiếng thông tin có thêm quận mới

'Cò' lại tung tin đồn Đà Nẵng sắp tách quận để 'thổi' giá đất

'Cò' lại tung tin đồn Đà Nẵng sắp tách quận để 'thổi' giá đất

Đà Nẵng: Phát hiện 11 bài thi công chức vi phạm khi chấm lại

Đà Nẵng: Phát hiện 11 bài thi công chức vi phạm khi chấm lại

Nhân sự ngành môi trường và phía sau án phạt kỷ lục 1,1 tỷ đồng ở TP.Đà Nẵng

Nhân sự ngành môi trường và phía sau án phạt kỷ lục 1,1 tỷ đồng ở TP.Đà Nẵng

Sau lãnh đạo, nhiều nhân sự ngành môi trường TP.Đà Nẵng sẽ thay đổi?

Sau lãnh đạo, nhiều nhân sự ngành môi trường TP.Đà Nẵng sẽ thay đổi?

Tân Giám đốc Sở TN và MT Đà Nẵng được bổ nhiệm khi chưa đủ tiêu chuẩn?

Tân Giám đốc Sở TN và MT Đà Nẵng được bổ nhiệm khi chưa đủ tiêu chuẩn?