VUSTA ký kết hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ

VUSTA ký kết hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cùng Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết hợp tác giai...
Chất lượng nhân lực - chìa khóa để phát triển khoa học và công nghệ

Chất lượng nhân lực - chìa khóa để phát triển khoa học và công nghệ

Nâng cao hiệu quả, tính ứng dụng của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Nâng cao hiệu quả, tính ứng dụng của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Hà Tĩnh ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị nông sản

Hà Tĩnh ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị nông sản

Để khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa

Để khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa

Ông Phùng Phú Phong làm Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng

Ông Phùng Phú Phong làm Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng

Đà Nẵng bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp sở

Đà Nẵng bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp sở

Đà Nẵng bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở

Đà Nẵng bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở

Ông Phùng Phú Phong làm Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng

Ông Phùng Phú Phong làm Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng

Ông Phùng Phú Phong làm Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng

Ông Phùng Phú Phong làm Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng

Đà Nẵng bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng và hàng loạt cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng và hàng loạt cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp sở

Đà Nẵng bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp sở

Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ: Sắp xếp các đề án theo hướng tinh gọn

Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ: Sắp xếp các đề án theo hướng tinh gọn

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Cần Thơ

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Cần Thơ

Đà Nẵng xác nhận kết quả bầu 3 người vào chức danh Ủy viên UBND thành phố

Nhiều kết quả nổi bật hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020

Nhiều kết quả nổi bật hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020

Đà Nẵng: Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

Đà Nẵng: Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo

Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo

Động lực cho tăng trưởng bền vững

Động lực cho tăng trưởng bền vững

Nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4: Đồng hành mang ý tưởng đến với thị trường

Nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4: Đồng hành mang ý tưởng đến với thị trường

Phát hiện 'lỗ hổng chết người' vụ cán bộ Sở KH&CN 'phù phép' hồ sơ doanh nghiệp

Phát hiện 'lỗ hổng chết người' vụ cán bộ Sở KH&CN 'phù phép' hồ sơ doanh nghiệp

Doanh nghiệp KH&CN trên con đường hội nhập

Doanh nghiệp KH&CN trên con đường hội nhập

Doanh nghiệp nào được cán bộ Sở KH&CN 'phù phép' hồ sơ hàng hóa?

Doanh nghiệp nào được cán bộ Sở KH&CN 'phù phép' hồ sơ hàng hóa?

Bắt một cán bộ Sở KH&CN 'phù phép' hàng loạt hồ sơ hàng hóa

Bắt một cán bộ Sở KH&CN 'phù phép' hàng loạt hồ sơ hàng hóa

Quảng Ninh: Cán bộ Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng làm giả giấy chứng nhận

Quảng Ninh: Cán bộ Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng làm giả giấy chứng nhận

Ai phát hiện cán bộ Sở KH&CN 'phù phép' hàng loạt hồ sơ hàng hóa cho doanh nghiệp?

Ai phát hiện cán bộ Sở KH&CN 'phù phép' hàng loạt hồ sơ hàng hóa cho doanh nghiệp?

Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ

Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ

Triển vọng từ những giống ngô lai năng suất cao ở Hà Tĩnh

Triển vọng từ những giống ngô lai năng suất cao ở Hà Tĩnh

Bí thư Đà Nẵng: Cần lựa chọn công trình, dự án cần thiết để đảm bảo nguồn lực

Bí thư Đà Nẵng: Cần lựa chọn công trình, dự án cần thiết để đảm bảo nguồn lực

Bí thư Đà Nẵng: Ngân sách còn khó khăn, không đầu tư dàn trải

Bí thư Đà Nẵng: Ngân sách còn khó khăn, không đầu tư dàn trải

Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu về áp dụng Hệ thống ISO 9001

Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu về áp dụng Hệ thống ISO 9001

Xây dựng cơ chế vượt trội, thúc đẩy KH&CN phát triển mạnh mẽ

Xây dựng cơ chế vượt trội, thúc đẩy KH&CN phát triển mạnh mẽ

Tăng cường quản lý đo lường chất lượng

Tăng cường quản lý đo lường chất lượng

Triển khai kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất chất lượng tại Quảng Ninh

Triển khai kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất chất lượng tại Quảng Ninh

Đảm bảo các quy định về quản lý, sử dụng phương tiện đo lường điện

Đảm bảo các quy định về quản lý, sử dụng phương tiện đo lường điện

Gỡ khó, tạo đà cho Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội phát triển

Gỡ khó, tạo đà cho Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội phát triển

Để Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Để Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Xăng giả lộng hành: Phải xử nghiêm, phạt nặng

Xăng giả lộng hành: Phải xử nghiêm, phạt nặng

Để sản xuất ở vùng nông thôn, miền núi phát triển

Để sản xuất ở vùng nông thôn, miền núi phát triển

Quảng Bình: Bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Quảng Bình: Bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Sở KH&CN tổ chức gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp KH&CN

Sở KH&CN tổ chức gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp KH&CN

Vĩnh Long: Bị phạt hơn 167 triệu đồng vì bán 3.200 lít dầu không phù hợp quy chuẩn

Vĩnh Long: Bị phạt hơn 167 triệu đồng vì bán 3.200 lít dầu không phù hợp quy chuẩn

Cô học trò đam mê tin học

Cô học trò đam mê tin học

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thừa Thiên Huế: Công bố Giải thưởng Cố đô về Khoa học và Công nghệ năm 2021

Thừa Thiên Huế: Công bố Giải thưởng Cố đô về Khoa học và Công nghệ năm 2021